Circulaire economie: daar draait het om!

Logo LeaderQuick scan onder MKB in het Groene Hart en de Duin- en Bollenstreek.

De uitdaging …

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Sinds 2016 is dit Rijksbeleid. Dit betekent dat over zo’n 30 jaar 100% van alle grondstoffen moeten worden hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. In 2030 moet de teller op 50% staan. Geen geringe opdracht. Wat gaat dit voor uw bedrijf betekenen?

De MKBer staat centraal

LEADER is een programma gericht op duurzame versterking van de plattelandseconomie. Hoewel LEADER onderdeel is van Europees beleid, wordt het in de regio, door de regio en voor de regio uitgevoerd. Het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie is een van de doelstellingen. Om die doelstelling te bereiken, wil LEADER onder meer MKB’ers in de regio’s Groene Hart en Duin- en Bollenstreek de komende jaren op verschillende manieren ondersteunen bij de overgang naar een circulair bedrijfs- en verdienmodel. Met subsidie, zeker, maar ook met informatie, begeleiding en advisering. Wij werken hierin samen met partners, zoals de provincies Zuid-Holland en Utrecht, Groene Hart werkt! en de regionale Rabobanken.

Wat vragen wij en wat krijgt u er voor terug?

Om u optimaal te kunnen ondersteunen, werken we vraaggestuurd. Wat wilt u bereiken, waar loopt u tegen aan en hoe kunnen wij u daarbij helpen?
Wij vragen daarom maximaal tien minuten van uw tijd om een korte vragenlijst in te vullen. Dit kan tot 31 maart. Op basis van uw antwoorden, gaan wij een programma op maat ontwikkelen.

Back To Top
Ga naar de inhoud