Holland Rijnland verlengt contract Regiotaxi

Het contract voor de Regiotaxi Holland Rijnland wordt met ingang van 1 januari 2019 met twee jaar verlengd. De Vier Gewesten, een franchiseorganisatie van lokale taxivervoerders, krijgt de verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden. Media meldden recentelijk dat er veel klachten zijn over de Regiotaxi. Toch blijken de prestaties nog ruim binnen de vooraf gestelde grenzen te liggen.

Alle betrokken partijen – de gemeenten en de vervoerders – hebben ingestemd met een verlenging van het contract met de huidige vervoerder. Ook de klankbordgroep waar ouderen en gehandicaptenorganisaties zitting in hebben, reageerden positief. Wel is erop aangedrongen om gesprekken te voeren over zaken die minder goed verlopen en strikt de naleving van de afspraken te blijven volgen. Daarbij gaat het niet alleen om tijdigheid van de ritten, maar ook om klachtenafhandeling en service.

Holland Rijnland controleert maandelijks de kwaliteit van de ritten. Ook eigen constateringen op basis van managementgegevens bespreekt Holland Rijnland, als opdrachtgever, met de vervoerder. In het programma van eisen staat dat 95% van alle ritten moet voldoen aan de gestelde criteria rondom stiptheid en kwaliteit. Dat percentage ligt boven het landelijk gemiddelde van 90 à 92%. Hoewel cliëntadviesraden het percentage van 95% graag hoger zouden willen zien, is dat vrijwel onmogelijk. Om nog stipter te kunnen rijden, zouden de kosten van de regiotaxi onbetaalbaar worden voor gemeenten.

Een ander criterium is dat van de klachten die worden ingediend over de regiotaxi, er hooguit, 0,2% gegrond mogen zijn. Bij de Regiotaxi Holland Rijnland lag dat op slechts 0,05%. Ook al is een niet goed uitgevoerde rit voor een individuele reiziger zeer vervelend; het zijn gelukkig uitzonderingen. Over de 333.897 ritten die vorig jaar werden verreden, kwamen 174 klachten binnen.

De geluiden dat er meer ontevreden reizigers zouden zijn dan de klachten die binnen komen, hebben ook Holland Rijnland bereikt. Maar zo lang een klacht niet wordt ingediend, kan er ook niets mee worden gedaan. Holland Rijnland roept daarom iedereen op die niet tevreden is over het verloop van een rit met de regiotaxi, een klacht in te dienen compleet met ritgegevens. In eerste instantie kan dat bij de vervoerder zelf, maar als een reiziger dat liever niet doet, kan een klacht ook worden ingediend bij de gemeenten, de ISD Bollenstreek, Participe (Rijnstreek) en Holland Rijnland.

Back To Top
Ga naar de inhoud