Ga naar hoofdinhoud

Rondrit toont regionale samenwerking

Speciaal voor nieuwe wethouders organiseerde het samenwerkingsverband Holland Rijnland op woensdag 30 mei een bustour door de regio. Tijdens de rondrit werden verschillende onderwerpen benoemd waarop Holland Rijnland actief is in de domeinen maatschappij, energie, economie en leefomgeving. De bus stopte enkele keren om een bezoek te brengen aan een inspirerend voorbeeld of een gemeentelijke uitdaging.Foto deelnemers bustour

 

De bustour viel samen met de eerste regiodag van Holland Rijnland. De verschillende portefeuillehoudersoverleggen kwamen na de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Om kennis te maken met de thema’s waarop de gemeenten in de regio samenwerken stapten de wethouders op de bus die hen door de regio Holland Rijnland rondreed.

 

De middag startte met een bezoek aan De Jozef in Alphen aan den Rijn. Dit voormalig verzorgingstehuis van woningcorporatie Woonforte kreeg een nieuwe functie. Het doet nu dienst als (tijdelijke) huisvesting voor spoedzoekers, jongeren met autisme van Prodeba en cliënten van een instelling voor dak- en thuislozen. Daarmee is de Jozef een schoolvoorbeeld hoe gemeenten in samenwerking met woningcorporaties en zorginstellingen lokaal kunnen voorzien in huisvesting voor bijzondere doelgroepen en spoedzoekers. Daarnaast laat het zien hoe je leegstaand vastgoed een nieuwe bestemming kunt geven.

 

De volgende halte was de Leo Kannerschool in Oegstgeest. De school voor voortgezet speciaal onderwijs wordt met name bezocht door autistische kinderen en ontvangt leerlingen uit de hele regio en zelfs daarbuiten. De Leo Kannerschool probeert, na het wegvallen van de Wajong, samen met de gemeenten werk te maken van de uitstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Ook worden leerlingen zo zelfstandig mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn ze in staat zelf naar school te reizen en hoeven ze geen beroep te doen op dure vormen van leerlingenvervoer. De huisvesting van de Leo Kannerschool is echter nog een zorgpunt. De aanwezige wethouders werden opgeroepen gemeente Oegstgeest hierin te ondersteunen omdat de school een regionale functie heeft.

 

De bustocht werd afgesloten bovenop Tespelduyn in Noordwijkerhout. Terwijl de wethouders uitkeken over het bollenlandschap, vertelde Onno Zwart van de Greenport OntwikkelingsMaatschappij hoe standvastige, gemeentelijke samenwerking leidt tot succesvol ruimtelijke en economische beleid in de greenport Duin- en Bollenstreek.

 

Back To Top
Ga naar de inhoud