Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang

Convenant maatschappelijke opvangOp 21 november tekenden de veertien Holland Rijnland-gemeenten en stichting De Binnenvest een convenant over de Maatschappelijke Opvang. Hierin staan regionale samenwerkingsafspraken voor de periode van 2018 tot 2021.

Op dit moment is maatschappelijke opvang de verantwoordelijkheid van Leiden als centrumgemeente. Maar in 2021 wordt het een taak van álle gemeenten met waarschijnlijk minder budget. Eind 2017 stelde Leiden samen met de regiogemeenten, het uitvoeringprogramma Maatschappelijke Zorg vast. Zo wordt de komende jaren onder andere gezamenlijk invulling gegeven aan de decentralisatie en de transformatie van opvangvoorzieningen. Om dit mogelijk te maken, zijn het regionaal convenant Maatschappelijk Opvang en het investeringsfonds Maatschappelijke Zorg opgesteld.

Het onlangs ondertekende convenant legt taken en verantwoordelijkheden vast van gemeenten en de stichting De Binnenvest. Deze taken moeten de veranderingen met betrekking tot de maatschappelijke opvang mogelijk maken. Het gaat om inspanningen die dakloosheid voorkomen, snelle uitstroom faciliteren en huisvesting realiseren voor cliënten van De Binnenvest die niet permanent toezicht en begeleiding nodig hebben.

Back To Top
Ga naar de inhoud