Nieuwe impulsen voor waterrecreatie

Foto waterlandschap

Het Hollands Utrechts Plassengebied samen met het Nationaal Park Hollandse Duinen moet de recreatieve en toeristische backbone worden van de Randstad. Dat is de insteek van Holland Rijnland voor de komende jaren. Die ambitie werd ook uitgesproken tijdens het Themacafé Waterrecreatie, dat 26 september plaatsvond, al varend over de Kagerplassen.

Deze ambitie is zeker niet te hoog gegrepen, want de regio heeft in potentie net zoveel te bieden als de Friese Meren. Niet alleen op maar ook rond het water zijn dan volop kansen voor natuur, recreatie, economie, cultuurhistorie en woon- en werkgelegenheid. De diverse activiteiten versterken elkaar tot één aantrekkelijk aanbod voor waterrecreanten én voor ondernemers die daar ontwikkelkansen zien. En de verwachting is dat die economische groeimarkt rondom waterrecreatie en toerisme in de toekomst alleen maar toeneemt. De groei van waterrecreatie heeft een positief effect op de zogenaamde maatschappelijke baten zoals de beleving van landschap en cultuurhistorie en als natuurlijke verbinder (sport, natuur en cultuur). Daarnaast zijn er de ruimtelijke baten zoals de kwaliteit van de omgeving, waarde van onroerend goed, een positief vestigingsklimaat en een beleefbare klimaatadaptatie.

Holland Rijnland probeert ook de bereikbaarheid voor de recreatievaart te verbeteren. Zo steunen wij de ambitie om het vaarroutenetwerk rondom de Haarlemmertrekvaart te verdichten en te verbinden met de Kagerplassen. Hierdoor wordt waterrecreatie zowel in de Duin- en Bollenstreek als vanuit Leiden, Haarlem en het Hollands Utrechts Plassengebied aantrekkelijker en economisch vitaler. Holland Rijnland steunt verder ook nieuwe recreatieve vaarverbindingen, zoals van de Vliet naar de Rotte, van de Oude Maas via de Rotte naar de Oude Rijn en van de Westeinderplassen en de Amstel via de Drecht naar de Hollandse plassen.

Dat het meer betreft dan mooie intenties, bleek tijdens het varend Themacafé. Verschillende sprekers presenteerden verrassende concepten. Zo zijn er recentelijk aantrekkelijke vaarroutes ontwikkeld rondom thema’s als: de Romeinse Limes, oude handelsroutes over het water of langs Hollandse molens. Daarnaast is de ontwikkeling van drijvende trekkershutten, de zogenaamde ‘Dobberhuisjes’, in volle gang. Er volgde verder nog een stroom aan plannen en ideeën, van toeristische welkomstborden tot aan het opheffen van vaarverboden in enkele vaarten zodat er eenvoudiger rondjes gevaren kunnen worden. Maar de belangrijkste conclusie van de avond was wel, dat als je waterrecreatie naar een hoger plan wilt tillen, het vooral gezamenlijk moet worden opgepakt. Als provincie, regio, gemeenten, waterschappen, belangenbehartigers en ondernemers gezamenlijk de handschoen oppakken, is het effect vele malen groter. Holland Rijnland faciliteert en initieert deze samenwerking en investeert waar mogelijk.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief

Back To Top
Ga naar de inhoud