Start mobiliteitsaanpak tussen ‘Duin, Bollen en Polder’

Negen organisaties werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de (noordelijke) Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer. Vrijdag 10 november was het startmoment van de mobiliteitsaanpak ’Op weg tussen duin, bollen en polder’.

Een gezamenlijke aanpak is nodig, want het wordt steeds drukker met nieuwe woonwijken, bedrijven en toeristen. Concreet gaat het om het verbeteren van fietspaden en openbaar vervoer. Ook vinden er studies plaats naar nieuwe wegen ten zuiden van Lisse en Lisserbroek en ten zuiden van Hillegom. Holland Rijnland is medefinancier, begeleidt het proces en lobbyt voor verschillende projecten.

Hoogwaardig openbaar vervoer en fietsroutes

De alliantie bestaat uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen en Haarlemmermeer, de provincies Noord- en Zuid-Holland en de samenwerkingsverbanden Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam. Zij werken nu al samen aan de verbetering van het openbaar vervoer, zoals de aanleg van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Deze verbinding kruist bij Lisse en Lisserbroek de ringvaart met een nieuwe brug, alleen toegankelijk voor fietsen en bussen.

Om meer mensen uit de auto te krijgen en op de fiets, worden bestaande fietspaden verbreed, vlakker gemaakt en maatregelen genomen om wegen veiliger te kunnen oversteken. Daarnaast worden werkgevers gestimuleerd om hun medewerkers vaker naar werk te laten fietsen. De provincie Zuid-Holland heeft voor fietsmaatregelen al € 10 miljoen gereserveerd.

Ook investeringen in wegen

De alliantie ziet ook dat alleen verbeteringen voor fiets en openbaar vervoer onvoldoende zijn. De bouw van duizenden woningen en de toename van het aantal arbeidsplaatsen vraagt ook om een passende auto-infrastructuur, zoals aan de randen van dorpen. Er vindt een studie plaats naar een verbinding tussen de N208 en de A44, ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een nieuwe oeververbinding, geschikt voor alle manieren van vervoer, die de bestaande brug en aanrijroutes in Lisse en Lisserbroek ontlast. Daarnaast wordt bij Hillegom een verbinding onderzocht tussen het kruispunt van de N207 en N208 naar de N206. In de plannen krijgt deze nieuwe weg ook een directe aansluiting met station Hillegom. Daardoor verbeteren de leefomstandigheden in dorpen. Lopen en fietsen worden veiliger.

Gerard Mostert, lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en wethouder in Katwijk, onderstreept de noodzaak van een integrale mobiliteitsaanpak. ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar een goede toekomstbestendige ontsluiting van het noorden van de Duin- en Bollenstreek. Zo houden we ontwikkelingen mogelijk en zorgen voor een leefbare streek.’

Samen met inwoners en ondernemers wordt onderzocht waar nieuwe wegen het beste kunnen komen. Daarbij wordt ook gesproken over de inrichting van die wegen om de onvermijdelijke hinder zo klein mogelijk te laten zijn.

Klik om de foto te vergroten

Bericht: 14-11-2023

Back To Top
Ga naar de inhoud