Terugkoppeling inspiratiebijeenkomst Niemand op Straat

Op vrijdag 29 oktober jl. vond de inspiratiebijeenkomst Niemand op straat plaats.
Deze bijeenkomst werd fysiek en online bijgewoond door ongeveer 80 gemeentebestuurders en -ambtenaren, ervaringsdeskundigen, medewerkers van woningcorporaties en zorgpartijen.

De bijeenkomst werd afgetrapt door dagvoorzitter Floris Schoonderwoerd die aangaf hoe belangrijk het is dat gemeenten een integrale aanpak hanteren in het bestrijden van dak- en thuisloosheid: alleen door zowel op het gebied van wonen, werk en inkomen, schuldhulp, en wmo maatregelen te nemen, kunnen we met elkaar het aantal daklozen in de regio terug dringen. De regio kent jaarlijks ruim 600 daklozen, waarvan 65 gezinnen, 86 jongvolwassenen (tot 27 jaar) en 350 alleenstaanden 27 jaar en ouder. Dit gaat gepaard met hoge maatschappelijke en persoonlijke kosten.
Vervolgens werd een filmpje getoond met de verhalen van een ouder die met haar 2 kinderen 8 maanden in de opvang verbleef, een jonge vrouw die vanaf haar 16e 4 jaar dak-/thuisloos was en een alleenstaande man die 6 jaar op straat sliep. Inmiddels zijn allen via de maatschappelijke opvang weer op de been, met een eigen woning en maatschappelijke activiteiten. Het filmpje geeft daarmee een hoopvolle boodschap af, concludeerde Floris Schoonderwoerd: iedereen kan herstellen.

Erik Dannenberg liet vervolgens als voorzitter van Divosa zijn licht schijnen over de oorzaken van dak- en thuisloosheid en de mogelijke oplossingen. Hij constateerde dat iedereen door ongelukkige omstandigheden in een situatie van dakloosheid kan terechtkomen, maar dat de weg terug heel moeilijk is. Gemeenten kunnen met hun eigen werkwijzen dakloosheid veroorzaken, door bijv. strenge toepassing van de kostendelersnorm, of strikte handhaving op wonen in bedrijfspand of op camping. Herstel begint met een woning en een zinvolle dagbesteding is erg belangrijk.

In een ronde tafelgesprek lieten ervaringsdeskundige Niekie Doornbosch, zorgverlener Patrick van den Berg van De Binnenvest, senior medewerker Werk en Inkomen Ron Zwerver en Diana de Jong van de woningcorporatie Woonforte hun licht schijnen op het onderwerp.
Niekie Doornbosch pleitte voor inzetten op preventie door meer ‘ontferming’: laat mensen niet dakloos worden door je beslissingen, ontferm je over mensen, bied ze een kop koffie aan, ga met ze wandelen, geef aandacht en liefde.
Patrick van den Berg pleitte ervoor om nieuwe medewerkers in het sociaal domein kennis te laten maken met ervaringsdeskundige (ex-)dak en thuislozen om hen goed te voeden met wat voor deze doelgroep belangrijk is. Ron Zwerver gaf aan dat het belangrijk is maatwerk te plegen bij de toepassing van de zoekperiode en kostendelersnorm bij jongvolwassenen om dakloosheid te voorkomen. Diana de Jong pleitte voor makkelijker mogelijk maken van tijdelijke huisvesting.

Erik Dannenberg concludeerde dat het belangrijk is om de doorstroming van mensen vanuit opvang naar wonen te bevorderen door versnellen verstrekking (bijzondere) bijstand en toekenning begeleiding. Hij rekende voor wat het aan opvang kost als de afhandeling van een bijzondere bijstandsaanvraag voor inrichtingskosten 8 weken duurt: dat is meer dan de aanvraag zelf. Hij memoreert nog eens de herkomst van de term bijstand: dat komt van het woord ‘bijstaan’… Erik Dannenberg deed daarom een oproep om snel te beslissen en ruimhartig te zijn: nergens staat dat je niet in 90% van de gevallen maatwerk mag verlenen. Ook pleitte hij voor het slechten van schotten binnen de gemeente, door het werken met één verordening voor het sociaal domein.

In het tweede deel van de bijeenkomst vond een gedachtewisseling plaats met aanwezigen aan de hand van stellingen. Conclusie was dat een integrale aanpak met veel ruimte voor maatwerk belangrijk is om dak- en thuisloosheid aan te pakken.
Floris Schoonderwoerd sloot af met de toezegging dat in een komend PHO Maatschappij een voorstel   met de mogelijke handvatten voor de preventie en herstel van dak- en thuisloosheid wordt voorgelegd.

De bijeenkomt is terug te kijken via deze link.

Back To Top
Ga naar de inhoud