Gemeentelijke waardering voor Jongerenteam

Vrijdag 8 juni kregen de leden van het JOT, het Jongerenteam, het FACT-certificaat uitgereikt in Brasserie De Poort in Leiden. Het team, bestaande uit medewerkers van verschillende hulpverlenende instanties, ontving het certificaat voor de wijze waarop zij gecombineerde zorg aanbieden aan jeugdigen. Dat gemeenten en Holland Rijnland hen ook nog in het zonnetje zetten, kwam als een grote verrassing.

Klik om de foto te vergroten

Het Jongerenteam bestaat sinds 2011 en was een initiatief van GGZ Rivierduinen en Cardea. Beide organisaties zijn actief voor dezelfde doelgroep, maar op net iets andere terreinen, en vullen elkaar zodoende aan. Enige tijd later voegden zich medewerkers van Brijder verslavingszorg en Curium LUMC bij het team.

Dat er een feestelijke bijeenkomst werd georganiseerd rondom het behalen van het FACT-certificaat, was niet vreemd. Het is een erkenning van de kwalitatieve aanpak van het JOT. FACT is een landelijk erkende manier van werken voor jongeren met meervoudige problematiek. Het JOT zet zich in voor jongeren tussen 12 en 24 jaar met een psychiatrische of ernstige gedragsstoornis. De jongeren vallen uit op meerdere levensgebieden en de reguliere hulp slaat onvoldoende aan. En dat is een pittige doelgroep, omdat er vaak geen gebruik kan worden gemaakt van een bestaande structuur, zoals bijvoorbeeld van een school. Daarbij gaat het veelal om zorg mijdende jeugd die eenvoudig buiten beeld kan raken. Iedere oplossing is een oplossing op maat.

Het behaalde certificaat is toegekend omdat het JOT voldeed aan alle gestelde criteria van de certificerende instantie CCAF. Het is echter geen momentopname, maar een continue kwaliteitsimpuls. Het certificaat kan namelijk ook weer worden ingetrokken.

Dat Wendy Rutten, coördinator van het JOT, het certificaat in ontvangst mocht nemen, was natuurlijk vooraf bekend bij de teamleden. Maar dat het samenwerkingsverband Holland Rijnland en de gemeenten ook hun blijk van waardering kwamen uitspreken, dat had geen van hen verwacht. Terwijl Marja van Bruggen, van het Regionaal Beleidsteam Jeugd,  de teamleden ieder een roos overhandigde, bedankte Corina van Ipenburg, account manager TWO Jeugdhulp, in een korte speech de medewerkers voor hun uithoudingsvermogen en voortdurende inzet voor deze doelgroep. ‘Het vraagt een lange adem en vaak ook een forse hoeveelheid (vrije) tijd, om dit te bewerkstelligen.’

De teamleden vertelden achteraf aangenaam verrast te zijn door deze blijk van waardering.

Klik om de foto te vergroten

Back To Top
Ga naar de inhoud