Brief woningbouwprogramma aan provincie

Holland Rijnland heeft namens de gemeenten het regionaal woningbouwprogramma voor de periode 2023-2032 aangeleverd bij het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Hierbij werd een oproep gedaan om verruiming toe te staan van de ingediende woningbouwprogrammering.

Afgelopen jaar zijn er flink wat woningen gebouwd in Holland Rijnland, 3638 om precies te zijn.  In de jaren 2021 en 2022 werden respectievelijk 3.105 en 3.411 woningen gerealiseerd. Ondanks die prestaties blijft de behoefte aan woningen onverminderd groot en dan met name in het sociale en betaalbare segment. Tot en met 2030 wil de regio 30.500 woningen bijbouwen.

Ieder jaar dient Holland Rijnland haar Woningbouwprogramma in bij de provincie. Dit jaar werd in  de begeleidende brief ingegaan op de zogenaamde overprogrammering. In het Provinciaal Omgevingsbeleid is er voor Holland Rijnland een maximum gesteld voor de groei van het aantal woningen. In de plannen voor woningbouw mag de regio 130 procent van dit aantal programmeren, omdat  er rekening wordt gehouden dat projecten niet doorgaan. Bij het invoeren in de planregistratie komt de regio echter boven die 130 procent uit. De lijst is nogmaals tegen het licht gehouden en de projecten beoordeeld op kans van slagen. Na die selectie ontstond een lijst met realistische plannen, die echter nog steeds boven de 130 procent uitkomt.

Holland Rijnland dringt er bij de provincie op aan flexibeler om te gaan met de maximale plancapaciteit. Enerzijds omdat de programmering voor de hele provincie op slechts 104% uitkomt en anderzijds omdat het percentage plannen dat uiteindelijk afvalt, hoger is dan de dertig procent overprogrammering.

Back To Top
Ga naar de inhoud