skip to Main Content

Alternatief verbetering spoorlijn Leiden-Utrecht

Er zijn nieuwe mogelijkheden om de spoorlijn tussen Leiden en Utrecht te verbeteren en reizigers op dit traject een snelle, comfortabele en betrouwbare reis te bieden. Provincie Zuid Holland gaat samen met NS, ProRail, regio Holland Rijnland, de betrokken regiogemeenten, gemeente en provincie Utrecht en het Rijk het nieuwe plan verder onderzoeken en uitwerken. Eerdere plannen bleken geen aantrekkelijk reizigersproduct op te leveren en waren daarnaast financieel niet haalbaar. Daarom is gezocht naar alternatieven.

 

Uit onderzoek van NS lijkt nu een kansrijke optie naar voren te komen. In deze variant worden de huidige twee intercity’s per uur tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal een stuk sneller doordat zij alleen stoppen op station Alphen aan den Rijn. Hierdoor komen Leiden en Utrecht in tijd aanzienlijk dichter bij elkaar te liggen en wordt de uitwisseling tussen beide steden versterkt. Daarnaast komen er per uur twee extra sprinters. Die stoppen dan op Leiden Lammenschans, het nieuwe station Hazerswoude-Koudekerk, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden en optioneel Leidse Rijn. Dit biedt een aantrekkelijk reizigersproduct met échte intercity’s en échte sprinters.

 

Gedeeltelijke spoorverdubbeling

De nieuwe variant vereist nog nader onderzoek van ProRail en NS. Wel is duidelijk dat een extra investering nodig is voor een gedeeltelijke spoorverdubbeling bij Bodegraven. Daar staat tegenover dat deze nieuwe variant voor veel reizigers aantrekkelijk is. Volgens de huidige inschatting is daardoor een verantwoorde exploitatie mogelijk. Een snellere intercity tussen Leiden en Utrecht zal tevens de drukke verbinding tussen Den Haag en Schiphol ontlasten en reizigers een goed alternatief bieden bij storingen rond Schiphol. Daarnaast sluit het plan voor een snellere intercity goed aan bij de lange-termijnambities van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en de gemeenten Utrecht en Leiden voor een snelle verbinding tussen Leiden en Utrecht.

 

Aanvullende maatregelen

Een keerzijde van deze variant is dat het nieuw aan te leggen station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden ingepast in de dienstregeling. Hiervoor zou een aanzienlijke extra investering nodig zijn. Daarom onderzoekt de provincie andere oplossingen om deze locatie goed te ontsluiten. De provincie heeft de gemeente Zoeterwoude hierover geïnformeerd. Ook voor andere partijen leidt deze variant tot andere afspraken dan eerder zijn gemaakt. De provincie gaat met de betrokken partijen de precieze gevolgen in beeld brengen en samen werken aan een aantrekkelijk openbaar vervoersaanbod, dat bijdraagt aan optimale bereikbaarheid van de regio.

 

Nadat de nieuwe plannen (ook wat betreft financiën) nader zijn uitgewerkt met de partners, worden zij opnieuw voorgelegd aan Provinciale Staten.

 

Back To Top