Algemeen Bestuur 25 maart 2015

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag regulier Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2014
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

04 Presentatie van de stand van zaken #Kracht15

Erik Kiers, projectleider van Kracht15 bij Holland Rijnland geeft een presentatie over de stand van zaken.

05 Uitgangspunten opstellen begroting 2016
Beslispunten:

  • Uitgangspunt voor de begroting 2016: voor het jaar 2016 een nominale ontwikkeling van plus 0,59% en een taakstellende bezuiniging van 0,34% door te voeren.
  • De bezuiniging ten opzichte van 2013 vast te stellen op 20,5%, waarin de taakstellende bezuiniging van 0,34% een onderdeel is.
  • Adviesnota
    (52 kb)
  • Kadernota 2016
    (48 kb)

  • (569 kb)

06 Beleidsplan leerplicht en rmc 2015-2018
Beslispunt:

07 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud