Twintigjarig Regionaal Bureau Leerplicht krijgt nieuwe naam

Het RBL Holland Rijnland vierde woensdag 14 september haar twintigjarig bestaan. Tijdens het jubileumcongres veranderde Holland Rijnland de naam van het RBL in ‘Regionaal Bureau Leerrecht’. Jolanda Langeveld, beoogd nieuw bestuurder van Holland Rijnland, lanceerde de nieuwe naam. “Kinderen hebben recht op onderwijs, om zich te ontwikkelen. Daarop is het werk van het RBL steeds meer gericht. De nieuwe naam sluit hier veel beter bij aan”, aldus Langeveld.

Sinds september 2002 werken elf gemeenten in Holland Rijnland regionaal samen bij de uitvoering van de taken rondom leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Sindsdien worden scholen in de regio niet langer geconfronteerd met verschillende individuele leerplichtambtenaren. Regionale samenwerking zorgde voor professionalisering, specialisatie en schaalvoordelen.

Twintig jaar terug kregen jongeren bij schoolverzuim nog regelmatig te maken met het strafrecht. De afgelopen decennia werd steeds duidelijker dat schoolverzuim meestal niet op zichzelf staat. En dat straffen vaak niet helpt om achterliggende problematiek op te lossen. Het RBL richtte zich in de loop der jaren steeds meer op thuiszittersproblematiek. Samen mét ouders, school en hulpverleners werd gezocht naar oplossingen, in situaties waarbij veelal geen sprake is van verwijtbaarheid.

Tegenwoordig concentreert een steeds groter deel van de dienstverlening zich op meerderjarige jongeren die verzuimen of uitgevallen zijn. Deze jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 zijn helemaal niet meer leerplichtig. De overkoepelde term ‘leerplicht’ in de naam begon steeds meer te knellen, omdat deze niet langer aansloot bij het geheel van de dienstverlening. De term ‘leerrecht’ doet dat wel.

Met de naamswijziging positioneert het RBL zich duidelijker naast het kind of de jongere, in plaats van er tegenover. Ook reflecteert de nieuwe naam de positie van het RBL als adviseur van scholen en partners. Een adviseur die helpt, maar ook kritisch kan zijn, als het gaat over het nakomen van afspraken en verplichtingen die scholen hebben om het leerrecht van kinderen te beschermen.

De leerplicht werd meer dan 100 jaar geleden ingevoerd. Destijds moesten veel kinderen hun ouders helpen met werken op het land. De overheid vond dat kinderen beschermd moesten worden tegen deze praktijk. De leerplicht betekende dus eigenlijk een plicht voor ouders – en een recht voor kinderen. Anno 2022 wordt het leerrecht van kinderen nog altijd beschermd met de leerplichtwet: ook na de naamswijziging worden kinderen en jongeren uit onze regio verwacht onderwijs te volgen.

Back To Top
Ga naar de inhoud