Jubileumcongres Regionaal Bureau Leerplicht / Regiocongres Holland Rijnland

Banner Regiocongres

Programma jubileumcongres RBL

15.00 uur: Feestelijke inloop

15.15 uur: Welkom door dagvoorzitter Esther van der Voort

15.30 uur: Workshopronde 1 (met onder andere: ‘Pijnlijke contacten’ door Ronald Hünneman)

16.15 uur: Workshopronde 2 (met onder andere: ‘De IRMAmethode’, door Irma Heuft)

17.00 uur: Henri Lenferink, voorzitter van het dagelijks bestuur Holland Rijnland en burgemeester van Leiden, verwelkomt de aanwezigen.

17.10 uur: Start Plenair programma met daarin:

  • Paul van Meenen, kamerlid D66, auteur wetsvoorstel ‘Leerrecht’
  • Corien van Starkenburg, directeur-bestuurder Ingrado
  • Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs
  • Omar Ramadan, bestuurslid PO-raad
  • Joël Schmidt en Melchior Wammes van adviesraad EigenWijsheid

18.30 uur: Diner

Regiocongres Holland Rijnland

17.00 uur: Henri Lenferink, voorzitter van het dagelijks bestuur Holland Rijnland, verwelkomt de aanwezigen.

17.10 uur: Start Plenair programma met daarin:

  • Paul van Meenen, kamerlid D66, auteur wetsvoorstel ‘Leerrecht’
  • Corien van Starkenburg, directeur-bestuurder IngradoLobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs
  • Omar Ramadan, bestuurslid PO-raad
  • Joël Schmidt en Melchior Wammes van adviesraad EigenWijsheid

18.30 uur: Diner

19.30 uur: Vervolg Regiocongres Holland Rijnland

Hoe ziet onze regio er over twintig jaar uit? En wat moeten we nú doen om dat te bereiken? Waar kunnen we wonen en werken, hoe bereiken we die plekken en hoe behouden we landschappen die we waardevol vinden? We staan ook stil bij opgaven als natuurherstel, klimaatadaptatie en energietransitie die de komende jaren op onze agenda’s staan. Ook voor raadsleden en bestuurders met een maatschappelijk georiënteerde portefeuille bieden we inspirerende workshops. De inleiding op dit deel van het programma wordt gegeven door:

Friso de ZeeuwFriso de Zeeuw, strategisch adviseur en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling. De Zeeuw legt uit waarom het belangrijk is om te werken met een gezamenlijk gedragen regionale visie. Daarbij kijkt hij met een kritische blik naar de rol van gemeenten.

21.30 uur Afsluitende borrel

Overzichtsfoto sprekers

Back To Top
Ga naar de inhoud