Locatie gezocht voor nieuw elektriciteitsstation

In de regio Alphen aan den Rijn en Leiden wordt naarstig gezocht naar een locatie voor een nieuw te bouwen  elektriciteitsverdeelstation, ook wel 150/50 kV-Station genoemd. Tijdens een online informatiebijeenkomst zijn op woensdagavond 15 december raadsleden en bestuurders uit Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude ingelicht over de urgentie voor een nieuw elektriciteitsverdeelstation.

Urgentie

De energietransitie is volop gaande. De energieproductie verduurzaamt, woningen en bedrijven gaan van het aardgas af en in de regio rijden steeds meer elektrische voertuigen. Daarnaast blijft de economie groeien, digitaliseert de samenleving en komen er steeds meer woningen en bedrijven bij. Door deze ontwikkelingen is er op korte termijn – net als elders in Nederland – een verzwaring van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk. In de regio rondom Alphen aan de Rijn en Leiden ondervinden op dit moment al verschillende bedrijven de beperkingen van het huidige elektriciteitsnet. Die problemen zullen de komende vijf jaar toenemen, als de netwerkcapaciteit niet tijdig wordt verzwaard. De aanleg van een nieuw elektriciteitsverdeelstation is hierbij noodzakelijk. Dit nieuwe station en het eveneens nieuw te ontwikkelen station in de Zuidplaspolder, zullen samen met de naast de reeds bestaande stations in Leiden en Sassenheim, een centrale rol spelen in het elektriciteitsnet van Holland Rijnland. Vanuit deze grote stations worden de bestaande en nieuwe kleinere onderstations gevoed. Waar het nieuwe elektriciteitsverdeelstation in de regio Alphen aan den Rijn-Leiden precies moet worden aangelegd, wordt momenteel nog onderzocht.

Zoeklocaties

Sinds april van vorig jaar zoeken de netbeheerders TenneT en Liander, samen met gemeenten en de provincie naar geschikte locaties. Eerst is gekeken waar idealiter een elektriciteitsverdeelstation zou moeten komen, in het centrum van een groot dekkingsgebied op een plattegrond. Vervolgens zijn aan de hand van belemmeringen, aangedragen door gemeenten, provincie en netbeheerders, in dit zoekgebied zogenaamde focusgebieden vastgesteld. De belemmeringen lopen uiteen van richtlijnen rondom infrastructuur tot andere ruimtelijke plannen voor het gebied. Dit zeven uiteindelijk vastgestelde focusgebieden, worden nu nader onderzocht. Dat zijn de Hofdijklaan in Oud Ade, De Bloemerd in Leiderdorp, de Barrepolder/Groenendijk in Hazerswoude-Rijndijk, de Noordpolder in Alphen aan den Rijn, polderpark Cronesteyn in Leiden, de Oostvlietpolder in Leiden en de Grote Polder in Zoeterwoude.

Informatiesessie

Tijdens de informatiebijeenkomst zetten de netbeheerders uiteen hoe noodzakelijk de uitbreiding van het netwerk en de aanleg van het elektriciteitsverdeelstation zijn en hoe de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk aansluit bij de Regionale Omgevingsagenda van Holland Rijnland (ROA). Daarnaast is toegelicht waarom aanvullend onderzoek noodzakelijk is om tot een goede locatiekeuze te komen. De definitieve locatiekeuze is een bestuurlijke afweging, die naar verwachting begin 2022 wordt gemaakt.

16 december 2021

Back To Top
Ga naar de inhoud