Polderlab Vrouwe Venne van start

15 september 2021
Klik om de foto te vergrotenOp 9 september is het Polderlab Vrouw Venne in Oud-Ade officieel in gebruik genomen. Leidse wetenschappers, burgers en boeren gaan samen onderzoeken hoe je veenweidegrond duurzaam beheert. Over tien jaar willen ze onder meer weten hoe je biodiversiteit bevordert en de uitstoot van CO2 en stikstof vermindert. De gemeenten in Holland Rijnland maken het project financieel mogelijk.

In veenweidegebieden nam de afgelopen decennia de biodiversiteit af en klinkt de bodem in. Het veen stoot grote hoeveelheden CO2 uit terwijl koeien methaan, mest en stikstof produceren. Omdat het bovendien steeds lastiger is om veenweidegrond droog te houden, is een nieuw economisch alternatief voor de huidige melkveehouderij in het gebied hard nodig.

Tien jaar testen in de polder

Boeren, burgers en onderzoekers van de Universiteit Leiden slaan de handen ineen, om in een uniek wetenschappelijk onderzoek te kijken hoe je in veenweidegebieden leefbare en duurzame landbouw kunt uitoefenen. In de Vrouwe Vennepolder gaan zij de komende tien jaar testen met het weer natter maken van de veenweides en proberen zij verschillende teeltwijzen uit.

Het Polderlab Vrouwe Venne moet inzicht geven in wat het beste is om de biodiversiteit te herstellen, de uitstoot van stikstof- en CO2 te verminderen, maar ook voor de voedselvoorziening, recreatie en bodemdaling. Met deze kennis kunnen boeren op veenweidegebied in de toekomst voedsel produceren op een duurzame manier, die tevens voor hen financieel aantrekkelijk is. Natuurinclusief boeren én er een boterham mee kunnen verdienen, daar zetten alle deelnemende partijen zich voor in. In het grootste levende lab in zijn soort.

Unieke samenwerking met Leidse regio

Land van Ons, een burgercoöperatie met meer dan 14.000 deelnemers, stelt haar perceel van 32 hectare bij Oud-Ade beschikbaar voor het onderzoek. De gemeenten van Holland Rijnland maken dit project mede mogelijk. Leidse kennisinstellingen zoals Naturalis Biodiversity Center maar ook restaurants en andere ondernemers in de regio sluiten aan om dit project tot een succes te maken. De opgedane kennis is ook elders inzetbaar, want veenweidegrond beperkt zich niet tot het Groene Hart. Een brede gordel veenweidegrond strekt zich uit door heel Nederland, Duitsland tot in Litouwen.

Bekijk hier de video van de opening.

Dronebeelden van de opening polderlab Vrouwe Venne

Verslag van de opening door Sleutelstad

Meer informatie over Land van Ons

Back To Top
Ga naar de inhoud