Samen werken aan regionale opgaven

Voor een sterke, gezonde en toekomstbestendige regio Holland Rijnland
1 juli 2021

Samenwerken aan regionale opgaven

In Holland Rijnland werken we aan regionale opgaven. Samen willen we toe naar een sterke, gezonde en toekomstbestendige regio. Hoe we dit gaan realiseren, staat onder meer beschreven in de Regionale Omgevingsagenda (ROA) | 6,49 mb | , de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) | 2,93 mb | én de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

Genoemde producten zijn akkoord bevonden door de dertien regiogemeenten (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude). Op 30 juni zijn de ROA en de RSM door het algemeen bestuur van Holland Rijnland vastgesteld.

De Regionale Omgevingsagenda

Holland Rijnland is een regio die groeit en bloeit. Dit biedt kansen, maar stelt ons ook voor uitdagingen. We zoeken ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid, mobiliteit en duurzame energie en behouden tegelijkertijd maar al te graag de kenmerkende waarden van ons landschap die het zo aantrekkelijk maken om hier te leven, te recreëren en te bezoeken. Dit levert een behoorlijk ruimtelijk verdelingsvraagstuk op. In de Regionale Omgevingsagenda hebben we als regio een eerste stap gezet in het vinden van de juiste balans. Tot voor kort werden veel van dit soort keuzes los van elkaar gemaakt; aparte afspraken voor bijvoorbeeld wonen, bedrijventerreinen of mobiliteit. Dat veranderen we met een integrale Regionale Omgevingsagenda, waar ook de Regionale Strategie Mobiliteit en de Regionale Energiestrategie onderdeel van uit maken.

De Regionale Strategie Mobiliteit

Behoud van de dynamiek in de ambitieuze regio Holland Rijnland leidt ook tot meer vervoersbewegingen van (e)bikes, openbaar vervoer, auto’s en goederenvervoer over de weg én het water. Deze ontwikkelingen juichen we als regio toe, maar vragen om gedegen mobiliteitsbeleid. We spelen actief in op  veranderingen en opgaven. De Regionale Strategie Mobiliteit beschrijft de route waarmee we als gezamenlijke gemeenten de mobiliteitsopgave in de regio willen realiseren. Daarbij kiezen we uitdrukkelijk voor duurzame mobiliteit, hebben we aandacht voor sociale inclusiviteit en het aanpakken van bestaande knelpunten in de bereikbaarheid van onze regio.

De Regionale Energiestrategie

Een majeure opgave is de RES. Hier werken we als regio samen met onder andere het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de omgevingsdienst West–Holland en netbeheer Liander aan de energietransitie. De RES 1.0 is gereed en is een grote stap in de uitwerking van de regionale ambities. In 2023 volgt de RES 2.0. In de tussentijd werken partners binnen de RES-regio Holland Rijnland samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder aan de uitvoering van plannen.

Duurzame ontwikkeling naar een sterke,  gezonde en toekomstbestendige regio

De drie opgeleverde producten komen voort uit de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019–2023 en vormen samen een gedeelde ambitie voor de regio. Dat is een duurzame ontwikkeling naar een sterke en gezonde toekomstbestendige regio. Fleur Spijker, regionaal portefeuillehouder ruimte, in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland: “We zijn dertien gemeenten die, ondanks alle verschillen, eenheid kennen. Ik ben trots op de mooie producten waar we gezamenlijk hard aan hebben gewerkt. We blijven samen optrekken naar een integraal ruimtelijk uitvoeringsprogramma.”

Back To Top
Ga naar de inhoud