Start studie betere bereikbaarheid noordelijke Duin- en Bollenstreek

Bollenvelden

10 februari 2021

Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Lisse en Hillegom en Holland Rijnland gaan samen opnieuw onderzoeken hoe de noordelijke Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar kan worden. Zij maakten hiervoor samen een plan van aanpak: ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’.

Nu de provincie op 3 februari jl. het plan van aanpak heeft vastgesteld, kan aan de slag worden gegaan met de studie naar maatregelen waarvan de regio zowel op de korte als (middel)lange termijn in de Duin- en Bollenstreek kan profiteren. Knelpunten uit het verleden worden aangepakt, maar er wordt ook gekeken wat er nodig is om de regio in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij wordt onderzocht wat voor innovatieve oplossingen er mogelijk zijn en hoe mensen verleid kunnen worden vaker de fiets te pakken of met het openbaar vervoer te reizen. In de plannen wordt rekening gehouden met de effecten voor het klimaat en hoe ze in het landschap passen.

Het ontwikkelen van oplossingen vindt plaats in nauw overleg met de belanghebbenden in het gebied. Zij worden de komende periode benaderd om actief mee te denken. De verwachting is dat nog dit jaar de eerste resultaten hiervan naar buiten worden gebracht.

Meer over het plan van aanpak is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Back To Top
Ga naar de inhoud