Impuls voor natuur en landschap Duin- en Bollenstreek

Woensdag 21 november tekenden Martijn Bilars (wethouder Noordwijkerhout en vertegenwoordiger van het cluster Duin- en Bollenstreek) en Nanning Mol (wethouder Voorschoten en portefeuillehouder natuur en landschap Dagelijks Bestuur Holland Rijnland) de uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2018-2022, cluster Duin- en Bollenstreek. De zeventien projecten hierin geven een impuls aan natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek. De projecten maken het gebied groener en toegankelijker.

Klik om de foto te vergroten

Tijdens de regiodag van Holland Rijnland, in het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen, zetten Bilars en Mol hun handtekening onder de overeenkomst. De projecten daarin hebben een gezamenlijke waarde van 3,7 miljoen euro. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds wordt hieraan € 914.395,- bijgedragen.

De zeventien in de overeenkomst opgenomen projecten, zijn de eerste projecten van het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020. Het doel van dit programma is om de Duin- en Bollenstreek een groeiende en inspirerende regio te maken en te houden. Eén van de onderdelen hierin is de investering in de entrees van de regio en het ontwikkelen van bloemrijke bermen, onder meer in Hillegom, Noordwijk en Katwijk. De bloeiende bermen sluiten ook aan bij de wens van Holland Rijnland om meer te investeren in de biodiversiteit van de regio.

Andere projecten zetten in op de cultuur-historische parels van de Duin- en Bollenstreek. Zo is het Merovechpark in Katwijk opgenomen in de overeenkomst, gelegen in het nieuwbouwproject De Horn. Het park ligt op een grafveld van het Merovingische volk, daterend rond 560-725 na Christus. Het doel is om de historie van dit park, dat nu aangewezen is als Rijksmonument, zichtbaar en beleefbaar te maken.

Een ander voorbeeld van een parel van de Duin- en Bollenstreek, is Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, gelegen aan de Gooweg in Noordwijkerhout. Het idee is om de allure van het landgoed in ere te herstellen. Hiervoor worden de entree, de lanenstructuur en de brug bij de Spiegelvijver aangepakt. Er komt een vogelkijkscherm met informatie over de natuur en de geschiedenis van Nieuw Leeuwenhorst. Daarnaast worden er aan de oostzijde van de Gooweg recreatieve sport- en spelvoorzieningen gerealiseerd. Om veilig te kunnen oversteken van de parkeergelegenheid naar de entree, vindt er ook een reconstructie plaats van de Gooweg. Inmiddels is de eerste fase van dit project al gerealiseerd.

Alle projecten, opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst, zijn klaar om gerealiseerd te worden. Enkele daarvan zijn inmiddels al in uitvoering.

Back To Top
Ga naar de inhoud