PHO Bestuur en Middelen 15 mei 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststellen besluitenlijst van 07 februari 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

04 Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland
Positief te adviseren omtrent het voorstel om:

05 Beschikbaar stellen van de reserve mobiliteitskosten en de reserve frictie- en transitiekosten
Positief te adviseren omtrent het voorstel om:

06 Begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018
Positief te adviseren omtrent het voorstel om:

07 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud