Nieuwe contracten met aanbieders jeugdhulp 2017-2019

Na een intensief traject van afstemmen en overleggen, sluit Holland Rijnland, namens elf gemeenten in de regio, nieuwe contracten af met 125 jeugdhulpaanbieders.

Met slinkende overheidsbudgetten, tariefverlagingen en krapte voor aanbieders, was dit geen eenvoudige opgave. Dat de overeenkomsten zijn getekend, is te danken aan de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen.

De jeugdhulp staat financieel onder druk. Tegelijkertijd gaat het nieuwe wettelijk kader uit van de noodzaak van inhoudelijke vernieuwing. Sinds 2015 dragen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp. Binnen Holland Rijnland geven de elf gemeenten dit samen vorm met de jeugdhulpaanbieders.

Het doel van de inhoudelijke vernieuwing is dat, door de hulp dicht bij de cliënt te beleggen, passende jeugdhulp wordt geboden. Sleutelwoorden binnen deze vernieuwing zijn: vroege interventie, meer integrale hulpverlening en meer regie bij de cliënt.

Komende jaren blijven de gemeenten in gesprek met de jeugdhulpaanbieders om te komen tot een, zowel inhoudelijk als financieel verantwoorde, duurzame jeugdhulpverlening in Holland Rijnland.

Back To Top
Ga naar de inhoud