Holland Rijnland lanceert Cofinancieringsfonds

Space shuttle

Het algemeen bestuur van Holland Rijnland geeft groen licht voor het Cofinancieringsfonds. Tijdens de vergadering van woensdag 26 oktober stelde het bestuur de verordening vast, waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Uit het fonds kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn, een financiële impuls krijgen. Voorwaarde is dat het grootste deel van de benodigde investering door externe partijen wordt gefinancierd.

 Het eerste succes van het fonds is inmiddels een feit. Holland Rijnland verstrekte een financiële bijdrage aan de publiek-private samenwerking, voor de nieuwe MBO-vakopleiding Instrumentation for Space. De opleiding was een initiatief van de Leidse instrumentmakers School (LiS). Mede door deze bijdrage, een gerichte lobby en een fikse investering vanuit het bedrijfsleven ontving de LiS meer dan 500.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Holland Rijnland vindt het belangrijk om flexibel in te kunnen springen op innovaties en kansen die zich voordoen, bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven of het onderwijs. Maar de ervaring leert dat het lastig is om daarvoor op korte termijn financiële middelen beschikbaar te hebben. Besluitvorming hierover kost tijd evenals begrotingswijzigingen. Om ervoor te zorgen dat kansrijke initiatieven niet verloren gaan, is er nu jaarlijks een cofinancieringsbudget beschikbaar van bijna drie ton.

Om op een financiële bijdrage te kunnen rekenen, moet een extern initiatief aansluiten bij de doelstellingen van de regio Holland Rijnland op de domeinen maatschappij, economie en samenleving. Of dat het geval is, beslist het bestuur van Holland Rijnland. Het cofinancieringsfonds is bedoeld als aanjager voor kansrijke initiatieven. Het deel van het benodigde budget dat wordt gefinancierd door Holland Rijnland dient als multiplier om meer externe gelden aan te trekken.

Het eerste wapenfeit van het Cofinancieringsfonds, de bijdrage aan de nieuwe opleiding van de LiS, is een mooi voorbeeld hoe een eerste aanzet publieke en private partijen motiveert om te investeren in een initiatief van regionaal belang. Verschillende partijen profiteren hiervan. Natuurlijk is dat de LiS zelf, die met het geld gespecialiseerde apparatuur en docenten kan aantrekken. Maar ook alle ruimtevaart-gerelateerde ondernemingen krijgen straks goed geschoold personeel binnen handbereik, wat het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven in deze sector aantrekkelijker maakt. De nieuwe opleiding biedt ook voor MBO-leerlingen in onze regio nieuwe ontwikkelkansen in een hightech industrie.

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland, is enthousiast over het Cofinancieringsfonds: ‘De succesvolle bijdrage aan de nieuwe opleiding bij de LiS, laat zien wat voor een doorslaggevende rol het Cofinancieringsfonds kan spelen. De financiële impuls vanuit Holland Rijnland zorgde ervoor dat het project in een stroomversnelling raakte en meer geld van externe partijen aantrok. Het belang van de nieuwe opleiding voor de regio is groot. Het biedt kansen voor leerlingen in het MBO, de Space-sector profiteert en het vestigingsklimaat voor nieuwe, ruimtevaart gerelateerde bedrijven wordt nog aantrekkelijker.’

Back To Top
Ga naar de inhoud