Provincie wil rem op bouw kantoren

Het aantal vierkante meter nieuwe kantoorruimte rondom station Leiden Centraal is aan banden gelegd. De gemeente wilde voor de komende vijftien jaar de realisatie van 60.000 vierkante meter aan kantooroppervlak toestaan. Maar de provincie staat hooguit 40.000 toe. Daarvan wordt al 21.000 geclaimd door het nieuw te bouwen complex De Lorentz tegenover het station.

Volgens Tseard Hoekstra, wethouder in Alphen aan den Rijn en portefeuillehouder economie bij Holland Rijnland, kijkt de provincie alleen naar nieuwbouw. ‘Er wordt op andere plekken juist veel vierkante meters uit de markt gehaald. Dat proces verloopt snel. Oude kantoorpanden krijgen een nieuwe bestemming of worden afgebroken. Maar de provincie neemt die cijfers niet mee in de behoefteramingen voor kantoren. Daarbij komt dat ook vastgoedeigenaren ervan doordrongen zijn dat huurders voor nieuwe kantoren moeilijk zijn te vinden.’

Leiden hoopte nog kantooroppervlak ‘over te nemen’ van Zoeterwoude, maar dat bleek niet zo eenvoudig. Doordat de locatie in Zoeterwoude een treinstation krijgt, kan woningbouw niet plaatsvinden in verband met geluidsnormen voor woningen.

KantoorbouwIn de aanpak van leegstand en hergebruik van kantoren maakt Holland Rijnland gebruik van de thema’s transformatie, herontwikkeling en de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking. Hierbij wordt de verbinding gelegd tussen leegstand van kantoor- en winkelruimten en het nijpend tekort aan woningen.

Back To Top
Ga naar de inhoud