1.000 woningen per jaar extra te versnellen

Tijdens de Regiodag van Holland Rijnland op 15 mei, in het gemeentehuis van Oegstgeest, kregen de aanwezige bestuurders tekst en uitleg over de werkwijze inclusief de eerste successen van de Regionale Versnellingstafel. Voorzitter van deze tafel, Annius Hoornstra, zette uiteen waar er kansen liggen om de woningbouw in Holland Rijnland te versnellen.

Vorig jaar ondertekenden bestuurders van gemeenten, corporaties, provincie Zuid-Holland en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd. Hierin werd onder andere afgesproken dat elke woonregio een Regionale Versnellingstafel opricht. Het doel van deze Versnellingstafel is om knelpunten bij projecten op te sporen en daarvoor een oplossing te vinden, zodat stagnerende projecten een nieuwe impuls krijgen. Dit gebeurt in samenwerking met marktpartijen, corporaties, gemeenten, andere overheden en nutspartijen. In Holland Rijnland is de Regionale Versnellingstafel al ruim een half jaar actief. Tijdens de Regiodag vertelde Hoornstra wat er in die tijd is bereikt en keek hij samen met de bestuurders hoe er nog meer rendement valt te behalen met de Regionale Versnellingstafel.

‘Het netwerk is enorm versterkt in de afgelopen maanden’, betoogde Hoornstra. ‘Betrokken partijen weten elkaar steeds beter en sneller te vinden. Daarnaast is ons inzicht in de planvoorraad voor nieuw te bouwen woningen, sterk verbeterd. En we krijgen meer grip op de kritische succesfactoren rondom nieuwbouw. En wat goed nieuws is, is dat er op korte termijn veel nieuwbouwproductie in de pijplijn zit. Maar we zien ook dat de helft daarvan wordt doorgeschoven na 2025. Als bestuurders één project dat op het randje staat oppakken en niet meer loslaten, bouwen we 1.000 woningen meer.’

Volgens de voorzitter van de Versnellingstafel worden voor dat uitstel verschillende redenen aangedragen, bijvoorbeeld dat planuitval er nu eenmaal bij hoort. ‘Onacceptabel’, oordeelt hij, ‘Het gaat immers om een groot maatschappelijk belang. We zetten alles op alles om die vijftig procent alsnog te realiseren. Dat is een enorme uitdaging. We zien dat gemeenten en corporaties kampen met capaciteitstekorten. Hierin kunnen RVO en de provincie ondersteunen. Toch wordt daar nog onvoldoende een beroep op gedaan. Vanuit Holland Rijnland is nog maar twee keer een beroep gedaan op de zogenaamde Vliegende Brigades van de provincie.’

De uiteenzetting van Hoornstra leverde constructieve discussies op met bestuurders en corporatiedirecteuren. Het gaf ook voeding om intensiever samen te werken met de Versnellingstafel. Niet voor niets besloot Jolanda Langeveld, dagelijks bestuurslid van Holland Rijnland en wethouder in Lisse: ‘Weet elkaar te vinden en blijf elkaar opzoeken.’

Back To Top
Ga naar de inhoud