Nieuwsbrief oktober 2023

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Drie greenportregio’s doen aanvraag voor Regio Deal
  • Op de pedalen bij opening Ooievaarspad
  • Ook netcongestie in regio Holland Rijnland
  • Voorzitter Regionale Versnellingstafel
  • Rijkssubsidie voor klimaatadaptatie
  • Peter van der Velden voorzitter Holland Rijnland

Drie greenportregio’s doen aanvraag voor Regio Deal

Op 31 oktober dienden veertien gemeenten en één waterschap een aanvraag in voor een Regio Deal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel van deze deals is om brede welvaart in drie greenportregio’s te versterken. Holland Rijnland ondersteunde bij de aanvraag.

Lees verder

 


Op de pedalen bij opening Ooievaarspad

Op 1 november opende wethouder Gerard Mostert, samen met enkele leerlingen van basisschool De Burcht, al fietsend het Ooievaarspad in Valkenburg. De route maakt het mogelijk om veiliger naar school te fietsen, maar is ook een nieuwe schakel in het recreatieve fietsknooppuntennetwerk. De aanleg werd financieel mede mogelijk vanuit het Groenfonds van Holland Rijnland.

Lees verder

 


Ook netcongestie in regio Holland Rijnland

Op 18 oktober bevestigde minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, wat al langer in de lucht hing: in het overgrote deel van Nederland zit het elektriciteitsnet vol. Dat betekent dat grootverbruikers moeten wachten op nieuwe aansluitingen. Ook in Holland Rijnland is extra capaciteit voor elektriciteitstransport beperkt en in sommige gebieden zelfs onmogelijk.

Lees verder

 


Voorzitter Regionale Versnellingstafel

Het wordt steeds drukker op de fietspaden en door het gebruik van steeds meer e-bikes neemt ook de snelheid op die routes toe. Om deze duurzame manier van verplaatsen goed te faciliteren, wil de regio investeren in verbetering van het doorfietsroutenetwerk. Daarvoor is het noodzakelijk om te weten wat de huidige stand van dat netwerk is, waar verbeteringen nodig zijn en waar de prioriteiten liggen. Onderzoek daarnaar is zo goed als afgerond.

Lees verder

 


Rijkssubsidie voor klimaatadaptatie

e regio Holland Rijnland kampt zowel met wateroverlast bij piekbuien als met droogte, bodemdaling en verzilting. Daarnaast is er het risico van overstromende rivieren en  – vooralsnog weliswaar klein – voor overstroming vanuit de kust. Om klimaatadaptieve maatregelen te versnellen, vragen de dertien gemeenten van Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland dit jaar gezamenlijk subsidie aan bij het Rijk van €2,25 miljoen.

Lees verder

 


Peter van der Velden voorzitter Holland Rijnland

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Holland Rijnland is Peter van der Velden benoemd tot nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur. Van der Velden neemt daarmee, naast zijn functie als burgemeester van Leiden, ook deze taak over van voorganger Henri Lenferink.

Lees verder

 


Back To Top Ga naar de inhoud