Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief header

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Duurzame opvang asielzoekers
  • ‘Maak van Polderlab een businesscase’
  • Start onderzoeksproject naar zuiver-waterberging Boskoop
  • Oproep tot gebiedsgericht samenwerken
  • Column: Verstaat u mij nog?

Duurzame opvang asielzoekers

De landelijke opgave op het gebied van asielopvang is groot. De achttien colleges van B&W van gemeenten in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland maken afspraken  hoe ze omgaan met het creëren van extra plekken voor de opvang van asielzoekers voor een periode van minimaal vijf jaar. Die afspraken worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraden.

Lees verder

Uitleg tijdens de rondleiding‘Maak van Polderlab een businesscase’

Op 7 maart kwamen, op uitnodiging van Holland Rijnland, kandidaten voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen bijeen bij de Vrouwe Vennepolder in Oud Ade. Hier kregen zij een inkijkje in het Polderlab waar experimenten plaatsvinden met nieuwe vormen van landbouw voor veenweidegebieden. Maar het was tevens een oproep om de provinciale subsidies voor groene gebieden , die vorig jaar afliepen, opnieuw op de kaart te zetten.

Lees verder

 


Start onderzoeksproject naar zuiver-waterberging Boskoop

Opening Waldo von FaberWater wordt in Greenport Boskoop steeds meer gezien als het blauwe goud. De beschikbaarheid is niet meer vanzelfsprekend. Terwijl zuiver water een essentiële voorwaarde is voor de toekomst van de tuinbouwsector. Onderzoek naar ondergrondse opslag van gezuiverd water moet dat tij keren. Holland Rijnland ondersteunt het driejarig project met een financiële injectie van € 75.000,- uit het cofinancieringsfonds.

Lees verder

 


Oproep tot gebiedsgericht samenwerken

Landschap Zuid-HollandNa de verkiezingen van 15 maart feliciteerden de dertien samenwerkende gemeenten binnen Holland Rijnland de nieuw gekozen statenleden van de provincie Zuid-Holland. Het was tevens een oproep tot intensievere samenwerking met de regio op verschillende onderwerpen. ‘Integrale afwegingen zijn noodzakelijk.’

Lees verder

 


Column Lucas

Lees verder
Back To Top Ga naar de inhoud