Skip to content

Nieuwsbrief mei 2023

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Gemeenten akkoord over opvang asielzoekers
  • Op koers qua energieambities?
  • Contouren geschetst Regionale Investeringsagenda
  • Column: Goede ideeën, van harte welkom

Gemeenten akkoord over opvang asielzoekers

Achttien gemeenteraden in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland hebben ingestemd om 2200 asielzoekers duurzaam op te vangen. Dit is voor een periode van vijf jaar. Met dit besluit lopen de regio’s vooruit op de landelijke spreidingswet. Voor Holland Rijnland betekent dit dat er 1546 opvangplekken worden gecreëerd. Hoe het besluit verder invulling krijgt, is komende tijd onderwerp van gesprek met de gemeenten.

Lees verder

 


Op koers qua energieambities?

Deze maand hebben de samenwerkende partners binnen de RES-regio Holland Rijnland een voortgangsbericht opgeleverd. Hierin staat hoever we als regio zijn in het realiseren van de ambities zoals uitgesproken in de Regionale Energiestrategie 1.0. En wat voor extra inspanning eventueel nodig is om achterstanden in te lopen. Conclusie is, dat we nog niet op alle thema’s op koers zijn.

Lees verder

Contouren geschetst Regionale Investeringsagenda

Tijdens de regiodag van 17 mei presenteerden medewerkers van Holland Rijnland de eerste aanzetten voor een nieuwe Regionale Investeringsagenda aan bestuurders. Hieraan was achter de schermen al veel werk verzet door gemeenten, regio en externe partijen. De investeringsagenda staat in het teken van brede welvaart in Holland Rijnland.

Lees verder

 


Lees verder
Back To Top Ga naar de inhoud