Nieuwsbrief juli 2023

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Nieuwe Woonagenda en Huisvestingsverordening
  • Afscheid voorzitter Dagelijks Bestuur
  • Toekomstverkenning voor Groen en Blauw
  • Effect Provinciaal Coalitieakkoord op regio
  • Qbuzz rijdt eind volgend jaar door regio
  • Column: Werk aan de winkel

Komende maand geen nieuwsbrief

Dit is de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces. Eind augustus verschijnt de eerstvolgende editie.


Nieuwe Woonagenda en Huisvestingsverordening 

De regio Holland Rijnland zet stappen om de problemen op de woningmarkt op te lossen. De dertien gemeenten werken al geruime tijd samen aan het actualiseren van de Regionale Woonagenda en het herijken van de Huisvestingsverordening. De Regionale Woonagenda 2023 en Huisvestingsverordening 2024 zijn op 28 juni 2023 door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld.

Lees verder

 


Afscheid voorzitter Dagelijks Bestuur

Op 1 september stopt Henri Lenferink na twintig jaar als burgemeester van Leiden. Daarmee komt ook een eind aan het bijna net zo lange voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Bij de laatste Algemeen Bestuur-vergadering van 28 juni werd Lenferink bedankt voor zijn gedrevenheid en inzet voor de regio.

Lees verder

 


Toekomstverkenning voor groen en blauw

Een toekomstbestendig groene en blauwe leefomgeving. Het is één van de onderdelen van het brede spectrum van brede welvaart waarvoor Holland Rijnland zich inzet. Momenteel werkt de regio aan een toekomstverkenning Groen en Blauw. Om hieraan nader invulling te geven kwamen donderdag 22 juni ambtenaren en stakeholders in een eerste werksessie bijeen.

Lees verder

 


Effect Provinciaal Coalitieakkoord op regio

Uit de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart kwam de BBB, een nieuwe partij, als winnaar uit de bus. Deze partij nam het initiatief om tot een nieuwe, brede coalitie te komen, bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. In juni zag het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland het levenslicht. Wat zijn, in het kort, de effecten van dit akkoord op onze regio? Een korte analyse.

Lees verder

 


Qbuzz rijdt eind volgend jaar door regio

Het busvervoer in het concessiegebied Zuid-Holland Noord, waaronder ook Holland Rijnland valt, is vanaf 15 december 2024 voor 13 jaar in handen van Qbuzz B.V. Holland Rijnland begeleidde voor de regio het proces rondom de concessie.

Lees verder

 


Colum Lucas Vokurka
Lees verder


Back To Top Ga naar de inhoud