Nieuwsbrief januari 2024

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Regionale Investeringsagenda gaat nieuwe fase in
  • Brief woningbouwprogramma aan provincie
  • Telling brengt ware omvang dak- en thuisloosheid in beeld
  • Maatregelen Schiphol invloed op regio
  • Deelnemers schuiven aan voor tweede Regionale Versnellingstafel

Regionale Investeringsagenda gaat nieuwe fase in

Op woensdag 31 januari besloot het algemeen bestuur van Holland Rijnland dat de Regionale Investeringsagenda wordt vrijgegeven voor zienswijzen. Tot en met 27 maart is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de agenda. De vaststelling van de definitieve Regionale Investeringsagenda staat gepland tijdens de algemeen bestuursvergadering van 3 april.

Lees verder

 


Brief woningbouwprogramma aan provincie

Holland Rijnland heeft namens de gemeenten het regionaal woningbouwprogramma voor de periode 2023-2032 aangeleverd bij het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Hierbij werd een oproep gedaan om verruiming toe te staan van de ingediende woningbouwprogrammering.

Lees verder

 


Telling brengt ware omvang dak- en thuisloosheid in beeld

De regio Holland Rijnland doet mee aan de ETHOS-telling 2024. Deze telling brengt de werkelijke aard en omvang van dak- en thuisloosheid in kaart. En dat is nodig om passend beleid te ontwikkelen. Tijdens de startbijeenkomst op 25 januari kregen deelnemende organisaties uitleg over de waarde en impact van de telling.

Lees verder

 


Maatregelen Schiphol invloed op regio

In december is de Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio openbaar gemaakt. Hierin werken regionale en nationale overheden samen in de omgeving van de internationale luchthaven. De agenda heeft ook impact voor onze regio. Holland Rijnland volgt daarom de voortgang nauwgezet en onderneemt actie wanneer nodig.

Lees verder

 


Deelnemers schuiven aan voor tweede Regionale Versnellingstafel

Dinsdag 23 januari kwam de Regionale Versnellingstafel Holland Rijnland voor de tweede keer bijeen. De tafel is in het leven geroepen om woningbouwprojecten een impuls te geven. Een belangrijk thema tijdens deze bijeenkomst was het onderwerp capaciteit, of het gebrek daaraan.

Lees verder

Back To Top Ga naar de inhoud