Nieuwsbrief augustus 2023

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Minister brengt bezoek aan regio
  • Ruim baan voor doorfietsroutes
  • Stakeholders denken mee over RIA
  • Qbuzz definitief nieuwe vervoerder
  • Column: Positie bepalen

Minister brengt bezoek aan regio

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, bracht 21 augustus een werkbezoek aan Holland Rijnland. Centraal stond de vraag hoe we belemmeringen kunnen wegnemen rondom nieuwe woonlocaties. Daarbij lag de focus op de mogelijkheden voor beperkt woningen toevoegen buiten bestaand dorps- en stadsgebied, woningen toevoegen binnen geluidscontouren van Schiphol en de aansluiting op energienetwerken.

Lees verder

 


Ruim baan voor doorfietsroutes

Het wordt steeds drukker op de fietspaden en door het gebruik van steeds meer e-bikes neemt ook de snelheid op die routes toe. Om deze duurzame manier van verplaatsen goed te faciliteren, wil de regio investeren in verbetering van het doorfietsroutenetwerk. Daarvoor is het noodzakelijk om te weten wat de huidige stand van dat netwerk is, waar verbeteringen nodig zijn en waar de prioriteiten liggen. Onderzoek daarnaar is zo goed als afgerond.

Lees verder

 


Stakeholders denken mee over RIA

In het Event & Convention Center (ECC) Leiden kwamen 29 augustus, naast ambtenaren, vooral relaties van Holland Rijnland bijeen om te reflecteren op de plannen voor de Regionale Investerings-agenda. De aanwezigen, werkend bij verschillende organisaties, gaven hun reactie op topografische kaarten van de regio waarin op hoofdlijnen ontwikkelrichtingen en projecten zijn ingetekend. Daarbij werd ook een doorkijk gemaakt naar een bijbehorende investeringsstrategie.

Lees verder

 


Qbuzz definitief nieuwe vervoerder

Het busvervoer in het concessiegebied Zuid-Holland Noord, waaronder ook Holland Rijnland valt, is definitief toegekend aan Qbuzz B.V. Er zijn geen bezwaren binnengekomen op de toekenning. Vanaf 15 december 2024 gaan de bussen rijden. Zie artikel hierover in vorige nieuwsbrief.

Lees verder

 


Lees verder

 


Back To Top Ga naar de inhoud