Column Lucas: ‘Positie bepalen’

Lucas Vokurka

In mijn vorige column, vlak voor de zomer, refereerde ik er al even aan: de strategieën die we in voorgaande jaren ontwikkelden, gaan we concreet maken. Immers, een strategie is een mooi vergezicht, maar levert niet direct tastbare projecten op. En dat is wel waar het om draait. Iedere gemeente in onze regio wil uiteindelijk dat ideeën transformeren tot daden. Met onze Regionale Investeringsagenda, de RIA, definiëren we concrete projecten waaraan we de komende jaren werken.

Parallel aan dit proces houden wij ook onszelf tegen het licht. Wij zitten midden in een traject waarbij we opnieuw onze positie herdefiniëren. Wat zijn we voor een organisatie? En hoe communiceren we over onze positionering? De legitimatie van ons bestaan, schuilt in het feit dat wij in de regio gezamenlijk zaken voor elkaar krijgen, daar waar een individuele gemeente niet bij machte is. Samen de krachten bundelen, betekent nadrukkelijk niet dat gemeenten geen grip meer hebben op de uitvoering van projecten. Gemeenten houden de teugels in handen.

Overigens beperkt onze hernieuwde positionering zich niet tot het onderdeel Strategie en Beleid van Holland Rijnland. Met alle aandacht voor de ontwikkelingen rond de Regionale Investeringsagenda, mogen we niet vergeten dat we al jaren, naar volle tevredenheid, uitvoerende taken verrichten: de uitvoering van de leerplichtwet door Het Regionaal Bureau Leerrecht, het contractbeheer voor de Regiotaxi en het toekennen van woningurgenties.

Strategie en uitvoering, twee werelden met eigen doelgroepen en eigen dynamiek. Maar allebei onlosmakelijk onderdeel van Holland Rijnland. Binnen onze positionering zullen die prominent naar voren komen.

Lucas Vokurka

Secretaris-directeur Holland Rijnland

Back To Top Ga naar de inhoud