Nieuwsbrief maart 2024

Wat speelt er binnen Holland Rijnland?
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen de regio.


In deze editie

  • Regio stelt Investeringsagenda met veertien grote projecten vast
  • Holland Rijnland fietst door
  • Provincie geeft meer programmeerruimte woningbouw
  • Energieprojecten in landelijke spotlights
  • Nieuwe telling dak- en thuisloosheid
  • Column: Even stilstaan…., en door!

Regio stelt Investeringsagenda met veertien grote projecten vast

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stemde 3 april in met de Regionale Investeringsagenda. Daarin staan veertien grote projecten die de gemeenten van Holland Rijnland samen gaan uitvoeren, zoals een raamwerk van natuur en recreatieprojecten, een energy lane voor warmte en elektriciteit, een hoogwaardige openbaarvervoercorridor en een netwerk van doorfietspaden.
Lees verder

 


Provincie geeft meer programmeerruimte woningbouw

De regio Holland Rijnland brengt jaarlijks verslag uit aan de Provincie Zuid Holland van haar woningbouwplannen. Op 12 maart stelden Gedeputeerde Staten het woningbouwprogramma van deze regio vast. Dit programma omvat in totaal 41.676 woningen verdeeld over 476 plannen voor de komende 10 jaar.  Dat is meer dan oorspronkelijk toegestaan. 
Lees verder

 


Energieprojecten in landelijke spotlights

De energietransitie is niet alleen in handen van overheden. Ook burgers, bedrijven en organisaties ondernemen actie. De landelijke campagne ‘Van Hoe Naar Zo’ brengt dit in beeld. Binnenkort wordt de campagne verrijkt met twee video’s uit de RES-regio Holland Rijnland. 
Lees verder

 


Holland Rijnland fietst door

Begin februari organiseerde Holland Rijnland het Themacafé ‘Holland Rijnland fietst door’, over doorfietsroutes in de regio. In de Nieuwe Energie in Leiden kwamen zo’n dertig deelnemers bijeen, bestaande uit raadsleden, adviseurs rondom mobiliteit en andere belanghebbende partijen. Centraal stond de vraag: Wat komt erbij kijken om een doorfietsroute te realiseren? 
Lees verder

 


Nieuwe telling dak- en thuisloosheid

Op 11 april doen alle gemeenten in Holland Rijnland mee aan de landelijke ETHOS-telling dak- en thuisloosheid. In heel Nederland nemen 55 gemeenten uit zes regio’s hier aan deel, onder leiding van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Binnen onze regio tellen meer dan zestig organisaties mee. Het doel is om inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Zo kunnen onze gemeenten nog beter goede ondersteuning bieden in de aanpak van dak- en thuisloosheid.

Lees verder


 Lees verder

Back To Top Ga naar de inhoud