skip to Main Content

Zorgbudget nog altijd moeilijk in de hand te houden

Het Leidsch Dagblad publiceerde (30/07/2016) een artikel over Zorgbudget nog altijd moeilijk in de hand te houden.

Veel gemeenten worstelen met de begroting van het Zorgbudget sinds zij verantwoordelijk zijn voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Holland Rijnland deed het vorig jaar echter keurig op het terrein van Jeugdhulp. Op een totaalbudget van honderd miljoen, was er een gezamenlijk tekort van één procent.

 

Back To Top