Ga naar hoofdinhoud

Werkgebied corporaties begrensd

Op 30 augustus heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken, op verzoek van de Nederlandse gemeenten, woningmarktregio’s vastgesteld. Met dit besluit kregen alle corporaties een kernwerkgebied toegewezen. In dit gebied mogen corporaties in alle gemeenten actief zijn. Daarbuiten mogen zij geen vastgoed meer aankopen of starten met nieuwbouw. Voor onze regio diende Holland Rijnland het verzoek in bij het Rijk en communiceerde met de corporaties.
Woningbouw
In de vaststelling van de regio’s wordt de regio Holland Rijnland gezien als één werkgebied voor de hier actieve corporaties. In totaal hebben vijftien corporaties toestemming om binnen de veertien gemeenten te werken. Andersom kan iedere Holland Rijnland-gemeente een beroep doen op een van deze corporaties om een deel van de volkshuisvesting voor z’n rekening te nemen. Tegelijkertijd is het de hier actieve corporaties verboden om buiten de regio Holland Rijnland vastgoed te kopen of te ontwikkelen. In de dagelijkse praktijk zal er overigens weinig veranderen, omdat desbetreffende corporaties de regiogrenzen nauwelijks overschrijden.

Overigens gelden er wel uitzonderingen op de vastgestelde woningmarktregio’s. Corporaties die een categorale instelling zijn, dus die een specifieke doelgroep bedienen, mogen buiten de regiogrenzen opereren. Daarnaast blijft sloop en vervangende nieuwbouw op bestaande locaties toegestaan. Ook mogen projecten die al zijn aangevangen, gewoon doorgaan.

De in de regio Holland Rijnland actieve corporaties, zijn:

 • Woonforte
 • Stichting Dunavie
 • Woningbouwvereniging De Sleutels
 • Woningstichting Stek
 • Rijnhart Wonen
 • Woningstichting Ons Doel
 • Noordwijkse Woningstichting
 • Woningstichting St.Antonius van Padua
 • Woonstichting Vooruitgang
 • Stichting Woondiensten Aarwoude
 • Stichting MeerWonen
 • Woningbouwvereniging Habeko Wonen
 • Woningstichting Nieuwkoop
 • Woningstichting Warmunda

Woningcorporatie Portaal heeft de regio Utrecht als thuishaven. Maar met bezit in Oegstgeest en Leiden heeft de corporatie ontheffing aangevraagd voor de regio Holland Rijnland om ook in onze regio blijvend te kunnen investeren.

Back To Top
Ga naar de inhoud