Algemeen
Vooraankondiging Themacafé Campagne voeren in begrijpelijke Taal! op 21 februari 2018

De campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang. Politieke partijen maken de belangrijkste standpunten en doelstellingen bekend in hun partijprogramma’s. Dus ook over maatschappelijke knelpunten voor kwetsbare groepen in de gemeente. Maar hoe zorgt uw partij ervoor dat u deze doelgroep goed bereikt? Dat mensen die moeite hebben met taal uw standpunten begrijpen en wellicht gaan stemmen voor uw programma?

 

De regio Holland Rijnland telt naar schatting 50.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar, die moeite hebben met ingewikkelde teksten. Zij kunnen zich vaak niet verdiepen in partijprogramma’s waardoor een grote groep ook niet stemt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom organiseert Holland Rijnland op 21 februari een Themacafé over dit onderwerp. Het evenement is bestemd voor raadsleden en organisaties die het belangrijk vinden dat ook de laaggeletterde doelgroep meedoet in de maatschappij en gebruik kan maken van hun democratisch stemrecht.

 

Tijdens het interactieve Themacafé werken deelnemers, samen met mensen uit deze doelgroep, aan het formuleren van begrijpelijke taal in verkiezingscampagnes en  maken zij kennis met het regionale netwerk dat zich richt op de bestrijding van laaggeletterdheid.

 

Zet deze datum in uw agenda!

 

Het Themacafé is dé plek in de regio waar raadsleden, bestuurders van gemeenten en andere geïnteresseerden op informele wijze inzichten delen en elkaar inspireren. U kunt zich alvast aanmelden voor deze bijeenkomst via dit aanmeldformulier. De uitnodiging, het programma en de locatie ontvangt u zo snel mogelijk van ons. Wij zien u graag tijdens dit Themacafé!

Datum:                         21 februari 2018

Tijd:                             19.00 – 22.15 uur