Energie
Vooraankondiging 31 januari 2018 - Themacafé – Duurzame Warmte

Een warme regio zonder aardgas’

Het regionale energieakkoord is getekend: in 2050 moet Holland Rijnland energieneutraal zijn. Dat is een enorme ambitie die we moeten vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zeer veel energie wordt gebruikt voor warmte. Maar hoe zorgen we ervoor dat we het zonder aardgas niet koud krijgen? Welke keuzes kunt u maken als gemeentelijke bestuurder?

 

Dat windmolens en zonnevelden ons gaan helpen bij het opwekken van fossielvrije elektriciteit, heeft inmiddels iedereen in de gaten. Maar op welke wijze verwarmen we straks onze woningen, scholen en bedrijven? De CV- ketel moet plaats maken voor alternatieve warmtebronnen. Hoe doen we dit slim? Hoe houden we dit betaalbaar? En waar begin je met de overgang naar andere bronnen?

 

De komende tijd werken gemeenten aan Warmtevisies en Warmteplannen. Hierin wordt per wijk bepaald welk alternatief het meest voor de hand ligt. Voor de ene wijk zal dat een collectief warmtenet zijn; voor een andere wellicht een all-electric oplossing.

 

Graag willen we met u van gedachten wisselen over het onderwerp Warmte. Tijdens deze avond belichten we verschillende aspecten rondom duurzame warmte maar komen ook verschillende betrokken stakeholders aan het woord. Wij bespreken de rol die een gemeentelijke Warmtevisie speelt. Daarnaast geven we handvatten om beslissingen te nemen. Na deze avond weet u als gemeente voor welke keuzes u het komend jaar komt te staan.

 

Wij nodigen u van harte uit voor dit Themacafé op woensdag 31 januari. Het Themacafé is dé plek in de regio waar raadsleden en bestuurders van gemeenten op informele wijze inzichten delen en elkaar inspireren. U kunt zich alvast aanmelden voor de bijeenkomst van 31 januari 2018 via dit aanmeldformulier. Kent u iemand die bij dit thema betrokken is? Neem deze relatie gerust mee. De uitnodiging met het programma ontvangt u zo snel mogelijk van ons. Wij zien u graag tijdens dit Themacafé!

 

• Datum: 31 januari 2018
• Tijd: 19.30-21.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
• Locatie: volgt

 

Graag tot ziens op 31 januari!