Nieuwsbrief 03-2019
‘Voedselbos, eetnatuur of sociale tuin..’

VoedselbosIn de regio Holland Rijnland worden veel initiatieven ontplooid rondom voedselbossen. In een voedselbos worden natuur en landbouw gecombineerd om duurzaam en gezond voedsel te produceren dat economisch rendabel is. De biodiversiteit en productiviteit is groot en daarnaast is het voedselbos ook klimaatbestendig. Op 2 april is er in Hoogmade een LEADER-bijeenkomst rondom voedselbossen.

De bijeenkomst is georganiseerd door drie LEADER-groepen in het Groene Hart, te weten Polders met Waarden, Weidse Veenweiden en Holland Rijnland. De biologische boerderij Buiten Verwachting, aan de Vlietkade 2 in Hoogmade, vormt een passende setting voor deze sessie. Het is een vervolg op een bijeenkomst in Oudewater, vorig jaar.

Centraal bij deze LEADER-evenementen staan naast de voedselbossen, permacultuur (het ontwerpen van een duurzame leefomgeving die onder andere voorziet in drinkwater en voedsel) en eetbare natuur. Er worden ervaringen  uitgewisseld, maar ook zal worden bekeken of er in het Groene Hart, net als elders in het land, een netwerk moet worden geïnitieerd rondom deze thema’s.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden vooraf verplicht. Dit kan via dit aanmeldformulier.