Mobiliteit
Uitnodiging Webinar Regionale Strategie Mobiliteit

Holland Rijnland werkt aan de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM). Hiermee geeft de regio richting aan de in- en externe bereikbaarheid, nu én in de toekomst. We werken toe naar 2040. Het proces en de inhoud wordt nauw afgestemd met die van de Regionale Omgevingsagenda (ROA) en het project ‘duurzame mobiliteit’ uit de Regionale Energiestrategie (RES).

In de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland op 30 juni ligt de Regionale Strategie Mobiliteit voor ter besluitvorming, tegelijkertijd met de Regionale Omgevingsagenda. Voorafgaand hieraan ontvangt u, uiterlijk 15 april 2021, de RSM en ROA voor een wensen- en bedenkingenprocedure.

Holland Rijnland informeert u in dit webinar vooraf over de inhoud van de RSM.
Datum:                Woensdag 7 april
Aanvang:            20.00uur
Afsluiting:           22.00 uur

Programma
In het eerste, plenaire deel praten Arno van Kempen (regionaal portefeuillehouder mobiliteit), Edwin Voorbij (senior strategisch adviseur mobiliteit Holland Rijnland) en Mart Lubben (onderzoeker Quintel) u bij over de bijzonderheden uit de RSM. Dit vindt plaats onder leiding van avondvoorzitter Jonneke Stans.

Verplaatsingspatronen en trends
Dagelijks verplaatsen de ruim 570.000 inwoners van Holland Rijnland zich van en naar school, werk, recreatie en zorg. Hoe zien die verplaatsingen er uit, wat leren we daarvan en welke trends kunnen we onderscheiden? Edwin Voorbij licht dit onderdeel van de RSM toe.

Knelpunten, hoofdopgaven en kansen
Met de verplaatsingspatronen en -trends in onze regio doen zich zowel knelpunten als kansen voor.  Arno van Kempen geeft u inzicht in de belangrijkste keuzes en mogelijkheden in onze regio.

Duurzame mobiliteit
Schoner, slimmer en anders. Dat is de ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit in de RES 1.0. Het doel is een vermindering van de CO2-uitstoot door mobiliteit van 22% ten opzichte van 1990. Daarnaast moet het energieverbruik door mobiliteit met 11% worden teruggedrongen ten opzichte van 2014. Werk aan de winkel.

Mart Lubben geeft u de regionale cijfers en feiten over CO2-uitstoot en energieverbruik door mobiliteit. En hij licht toe wat kan bijdragen aan het verminderen hiervan.

Het plenaire onderdeel kunt u volgen via een link naar een YouTube-kanaal. U ontvangt op dinsdag 6 april een e-mail met daarin een link.

Deelsessies per subregio
Het tweede deel van het webinar bestaat uit een drietal subregionale deelsessies. Onder leiding van een van de leden uit de stuurgroep gaat u met elkaar in gesprek over de regionale mobiliteitsstrategie. Op- en aanmerkingen worden verwerkt in de versie van de RSM die u ontvangt in de wensen- en bedenkingenprocedure.

Duin- en bollenstreek
De Duin- en Bollenstreek gebruikt de deelsessie voor haar visie op de regionale bereikbaarheid die wordt verwerkt in de RSM. Aan de hand van een presentatie wisselen we met raadsleden gedachten uit over de specifieke vraagstukken in de Duin- en Bollenstreek.

Leidse regio
De Leidse Regio, en daarmee ook de stad Leiden, is een sterk centrum voor economische, recreatieve en innovatieve ontwikkelingen. Station Leiden Centraal is een knooppunt waarlangs forensen en toeristen de regio binnen komen en bewoners naar hun werk reizen. Hoe sterk is deze functie in de toekomst en hoe maken we deze toekomstbestendig? In deze deelsessie is ook aandacht voor ontwikkelingen van de as Katwijk-Leiden en Leiden-Utrecht, naast de Oude Lijn. Hoe houden we de Leidse regio in- en extern bereikbaar?

Rijn- en veenstreek
In de sessie voor de Rijn- en Veenstreek bespreken we het leefbaar en bereikbaar houden van de dorpen. Dat doen we door in te zetten op HOV, doorstroming van de regionale hoofdstructuur en de vervoersrelatie met de noordelijk gelegen Metropoolregio Amsterdam. We gaan ook in op de verwachtingen op het gebied van mobiliteit bij de centrumfunctie van Alphen aan den Rijn voor de regio.

De deelsessie kunt u volgen via een link naar Microsoft Teams. U ontvangt in de e-mail van dinsdag 6 april tevens de link hiervoor.

Aanmelden
Let op: in verband met de deelsessies is het van belang dat u, in het aanmeldformulier, kiest voor uw subregio.

De subregio’s zijn:
Duin- en Bollenstreek: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen
Leidse regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude
Rijn- en Veenstreek: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Meld u hier aan