Algemeen
Uitnodiging Themacafé Thuiszitters – 17 april 2019

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Door scholing krijgen zij de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en zo een basis te leggen voor de toekomst. Toch is er in de regio Holland Rijnland, net als elders in het land, een flinke groep thuiszitters. Dit zijn kinderen die langdurig niet naar school gaan. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft als taak het aantal thuiszittende kinderen te verminderen.

Het RBL organiseert samen met partners het Themacafé Thuiszitters. Het Themacafé is dé plek in de regio waar raadsleden, bestuurders en professionals elkaar ontmoeten.

We willen deze avond met u in gesprek over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. We besteden aandacht aan passend onderwijs op school, de rol van jeugdhulp en de invloed van gemeenten. Scholen, samenwerkingsverbanden en jeugdhulppartners vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden over hun aanpak bij het tegengaan van thuiszitten. Ook het perspectief van de ouder komt aan bod: hoe is het wanneer je eigen kind thuiszit?

Het programma van het Themacafé Thuiszitters bestaat uit een plenair deel en deelsessies.

Programma

19.30 – 20.00 Plenaire sessie, met o.a.

  • Een ouder van een thuiszitter
  • Fred van Trigt, portefeuillehouder Jeugd Holland Rijnland, bestuurder RBL
  • Henk van Hooff ‘de Delta’
  • Senne Janssen, hoofd Regionaal Bureau Leerplicht

20.10-20.50 en 21.00-21.40 Deelsessies (twee rondes)

  1. Da Vinci Lammenschans, de Tech+ Klas: hoe halen jongeren in een aangepaste setting op school hun vmbo-diploma.
  2. Curium-LUMC en het ‘Back to School team’: Hoe pakken we schoolweigeringsproblemen aan volgens de geweldloos verzet-methode.
  3. Fioretti College en het project Samen Zorgen: Een doorlopende lijn van het VMBO naar het MBO in Zorg- en wooncentrum HOZO.
  4. Binnenstebuitentuin en Leo Kannerschool: Geef kinderen die thuis zitten weer een kans door onderwijs toe te voegen aan zorg.
  5. Samenwerkingsverband primair onderwijs Leiden, Innovatief Dekkend Netwerk: Hoe kan elk kind onderwijs krijgen, al is het maar één uur per week.
  6. mboRijnland: aanpak thuiszitten op het MBO.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Geef hierbij aan welke twee deelsessies u wilt bijwonen.
Meer informatie over de deelsessies vindt u op de aanmeldpagina.

 

Datum: Woensdag 17 april 2019
Tijd: 19:30 – 22:00 uur (19:00 uur inloop)
Locatie: De Delta, Da Costastraat 104, Leiden

Voor vragen

Robbert Smakman
Regionaal Bureau Leerplicht
Holland Rijnland
rsmakman@hollandrijnland.nl
06 – 52835808