Maatschappij
Uitnodiging themacafé over Maatschappelijke zorg


6 november 19.30 – 22.00 uur in De Jozef te Alphen aan den Rijn

 Gemeenten in Holland Rijnland bereiden zich voor op de doordecentralisatie van de huidige centrumgemeentetaken op het gebied van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen, Verslavingszorg en bemoeizorg (OGGZ). Deze doordecentralisatie gaat gepaard met grote veranderingen van de wijze waarop deze zorg is georganiseerd: dichterbij huis, kleinschaliger, zodat ook kwetsbare inwoners zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Tijdens het Themacafé praten wij u bij over de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke zorg, maakt u kennis met tal van regionale initiatieven om de zorg anders te organiseren en kunt u in gesprek met ervaringsdeskundigen.

Op het programma staan onder andere:

“Ik hoor wat jij niet hoort”

  • een indringende theatervoorstelling van Theaterwerkplaats SMIT over stemmen horen en wat dat betekent voor betrokkene en zijn omgeving.

Voorbeelden uit verschillende gemeenten van:

  • vernieuwende initiatieven voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • herstelondersteuning door ervaringsdeskundigen
  • zorg en ondersteuning dicht bij huis

Het programma biedt veel ruimte voor interactie en gedachtewisseling. Het definitieve programma maken wij enkele weken van tevoren bekend. We stellen het op prijs als u ons zo snel mogelijk laat weten of u komt.

Locatie

Wooncomplex De Jozef in Alphen aan den Rijn,
Hoflaan 3,
2405 BS Alphen aan den Rijn.

In dit voormalige woonservicecentrum zijn zo’n honderd woningen voor spoedzoekers alsmede woonplekken voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zie ook de webpagina Flexwonen in De Jozef.

Bereikbaarheid

De locatie ligt op enkele minuten lopen van het station Alphen aan den Rijn.
Indien u met de auto komt, kunt u parkeren in de parkeergarage onder het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, eveneens op enkele minuten loopafstand.

U kunt u hieronder aanmelden.