Algemeen
Uitnodiging Themacafé Openbaar Vervoer - OV-Visie en Aanbesteding op woensdag 20 juni 2018

Hoe werkt een aanbesteding Openbaar Vervoer? Welke aspecten komen daar bij kijken? En welke invloed heb je als gemeente hierop? En welke visie ligt hieraan ten grondslag?  Deze en andere vragen staan centraal tijdens het Themacafé Openbaar Vervoer, georganiseerd door Holland Rijnland.

 

Aanbesteding

Begin dit jaar startte de provincie met de voorbereiding van een aanbestedingstraject openbaar vervoer voor de regio Zuid-Holland Noord. De huidige concessie – het alleenrecht op openbaar busvervoer in deze regio – ligt bij Arriva en loopt nog tot december 2020. De provincie overlegt met Arriva over de voorwaarden waaronder een verlenging mogelijk is tot december 2022. Naar verwachting wordt hierover binnenkort een besluit genomen.

 

In deze eerste fase worden verschillende documenten opgesteld. Tijdens het Themacafé wordt hierop toelichting gegeven. Maar ook als deelnemer aan deze avond kunt u input inleveren die bijdraagt aan het beleidskader.

 

Maar de provincie en de regio’s kijken verder dan alleen de voortzetting van de busconcessie. Gezamenlijk verkennen zij de mogelijke samenwerking tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer en willen dit onderdeel maken van het aanbestedingstraject. Het doel van deze verkenning is om te kijken of een samenvoeging van beide vormen van vervoer meerwaarde heeft. Denk hierbij aan meer efficiëntie, hogere kwaliteit en meer aanbod van vervoer. Vooral voor landelijke gebieden, met weinig openbaar vervoer, kan deze samenvoeging of een betere afstemming van het aanbod van openbaar vervoer verbeteren.

 

OV-visie Holland Rijnland – Midden-Holland

Rond de zomer van 2017 besloot het bestuur van Holland Rijnland om samen met Midden-Holland een nieuwe OV-visie op te stellen. In de OV-visie worden vooralsnog ook onderdelen opgenomen die geen deel uitmaken van de concessie Zuid-Holland Noord.

De input voor de OV-visie wordt geleverd via ambtelijke sub-werkgroepen, gevormd in de sub-regio’s: Leidse Regio, Duin- en Bollenstreek, Rijn- en Veensteek en de regio Midden-Holland. Voor de begeleiding van dit project is het adviesbureau Transtec ingezet.

 

Programma:

Marcel Bus, projectleider aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord, geeft toelichting op het te doorlopen proces van de concessie. Aan de hand van vragen en wensen zal hij suggesties en gedachten die u heeft ophalen om straks te gebruiken als input voor het beleidskader.

 

Dhr. Fred van der Blij, directeur van Transtec, geeft over de OV-visie toelichting op het proces en de inhoud. Aan de hand van enkele vragen verzamelt hij bij u input voor de OV-visie.

 

Het Themacafé is dé plek in de regio waar raadsleden en bestuurders van gemeenten en andere geïnteresseerden op informele wijze inzichten delen en elkaar inspireren. De avond start om 19.00 uur en eindigt rond 21.30 uur met een drankje.

 

Graag vernemen wij vóór 15 juni of u aanwezig bent bij het Themacafé. U kun zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

 

  • Datum                    20 juni 2018
  • Aanvang                19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Locatie                   Brasserie Park, Blauwe Vogelzaal, Van Diepeningenlaan 2, 2352 KA Leiderdorp

Let op: de Persant Snoepweg is vanaf de Leiderdorpse brug (Stierenbrug) richting Leiderdorp afgesloten!