Nieuws
Uitnodiging Themacafé - Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening’ 31 oktober 2018

De krapte op de regionale woningmarkt houdt de komende jaren nog aan. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning vinden. Soms komen mensen hierdoor in de knel en hebben ze snel en urgent passende woonruimte nodig. In Holland Rijnland leggen we de spelregels voor verdeling van sociale huurwoningen vast in de Regionale Huisvestingsverordening. Deze verordening wordt eens in de vier jaar geactualiseerd. De gemeenten in de regio hebben deze taak overgedragen aan het regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de nieuwe verordening vast. De nieuwe verordening, waaraan nu hard wordt gewerkt, gaat in per 1 juli 2019.

Om tot een concept-verordening te komen, is afgelopen half jaar een proces doorlopen met vertegenwoordigers van zorgpartijen, huurdersverenigingen, corporaties en gemeenten. Eerst is de huidige verordening geëvalueerd. Vervolgens zijn de belangen van de verschillende stakeholders in kaart gebracht in een zogenaamde ‘belangenkaart’. Als laatste is in een conferentie het draagvlak voor de verschillende, mogelijke keuzes getoetst.

In het Themacafé van 31 oktober doen wij graag verslag van het doorlopen proces en de inzichten die daaruit naar voren kwamen. We gaan met u in gesprek over de voorstellen die er liggen voor de concept-verordening. Daarna kijken we met u vooruit naar het vervolg van het proces tot vaststelling van de verordening, en de wijze waarop u als gemeenteraad invloed kunt uitoefenen.

  • Datum: Woensdag 31 oktober 2018
  • Tijd: van 19:30 uur tot 22.00 uur
  • Locatie: Nieuwe Energie
    3e Binnenvestgracht 23
    2312 NR Leiden

Nieuwe Energie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (10 minuten lopen vanaf station Leiden Centraal of 2 minuten lopen vanaf halte Korte Mare, bus 6 of 56).
Komt u met de auto dan kunt u parkeren in parkeergarage Lammermarkt (Lammermarkt 9) of parkeergarage Dirk van den Broek (Langegracht 3).

Contact over dit themacafé en de regionale huisvestingsverordening: Frans de Lorme van Rossem
06-46165072
Het Themacafé is dé plek in de regio waar raadsleden en bestuurders van gemeenten met elkaar in gesprek gaan over actuele regionale onderwerpen.
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Wij zien u graag tijdens dit Themacafé.