skip to Main Content

Uitnodiging Themacafé Groen – 16 november 2016

Logo's deelnemende partijen

Hoe wordt Holland Rijnland groener? Er zijn veel ambities en plannen. Maar hoe komen we nu tot uitvoering?  En welke rol heeft uw gemeente daarin? En op wat voor manier levert uzelf een bijdrage aan een groener Holland Rijnland? De antwoorden op deze vragen hopen we te vinden tijdens het themacafé Groen, georganiseerd door Holland Rijnland.

Op woensdagavond 16 november is het themacafé in Restaurant De Dyck in Woubrugge. De bijeenkomst is voor  raadsleden en andere geïnteresseerden. Laat u informeren, inspireren én denk met ons mee! Tijdens dit themacafé bieden wij u een mooie mix aan informatie, actualiteit en praktijk.

We gaan in op onderwerpen als:

  • Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland
  • LEADER, Europese subsidie voor het landelijk gebied
  • Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland
  • Vereniging Vrijetijdslandschappen

We besteden verder aandacht aan verschillende dilemma’s zoals het spanningsveld tussen verstedelijking en metropolitane landschappen en de vraag hoe we landschappen zowel economisch als maatschappelijk vitaal houden.

Daarnaast presenteren we de resultaten van het groenprogramma, de circulaire economie en de toegevoegde waarde van metropolitane landschappen voor de inwoners.

Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Kortom, zet 16 november in uw agenda en kom naar het themacafé!

De avond start om 19.00 uur en eindigt omstreeks 21.45 uur met een borrel.

Graag vernemen wij vóór 7 november of u aanwezig bent op deze avond. U kunt zich aanmelden via secretariaatse@hollandrijnland.nl, onder vermelding van uw naam, organisatie en e-mailadres. Vermeld in de onderwerpregel “Aanmelding themacafé 16 november”.
Heeft u specifieke thema’s die u tijdens de bijeenkomst behandeld wilt zien? Meld deze dan in uw e-mail. Dit helpt ons om u een interessant programma aan te bieden.

Bijeenkomst: Themacafé Groen

  • Datum: 16  november  2016
  • Inloop: Vanaf 19.00 uur
  • Aanvang: 19.15 uur
  • Locatie: Restaurant De Dyck  Woubrugge, Woudsedijk-Zuid 43, 2481 NB Woubrugge

 

Toelichting onderwerpen

Eendenkooi TeylingenRegionaal Groenprogramma Holland Rijnland

De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke regio met een gevarieerde groene ruimte. De verstedelijking zet echter de kwaliteit van landschap en groen onder druk. Om deze kwaliteit te waarborgen, heeft Holland Rijnland  binnen het Regionaal Investeringsfonds (RIF) de realisatie van het Regionaal Groenprogramma vastgesteld. Met het Regionaal Groenprogramma wil de regio de kwaliteiten van de groene ruimte beschermen, versterken en ontwikkelen.

Inmiddels is ruim 10 miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds besteed of toegezegd aan 77 projecten in de regio die passen binnen het Regionaal Groenprogramma.

Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland

Het Landschapsfonds voor landschapsbeheer en kleinschalige recreatie heeft als doel het versterken van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het landschap. De stichting ondersteunt particuliere initiatieven in het groen. Dit stelt Holland Rijnland in staat om via de agrarische sector de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma te realiseren. Als eerste bestemming wordt uit het landschapsfonds het onderhoud van boerenlandpaden gefinancierd. Meer informatie kunt u vinden op www.landschapsfondshollandrijnland.nl.

Leader

Centraal in het LEADER programma Holland Rijnland staat de versterking van de relatie tussen stad en ommeland. Het programma zoomt in op twee specifieke onderwerpen: ‘De gezondheid van mens en leefomgeving’ en ‘circulaire economie’. Op het gebied van gezondheid heeft het platteland de stad veel te bieden, zoals lokaal, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Daarnaast is het een gebied voor actieve recreatie en bevordert het, als natuurlijke omgeving, het welzijn van stadsbewoners.

Circulaire economie is een nog relatief nieuw begrip. Hierin staan kringlopen staan, waarbij afvalstromen weer worden omgezet in nieuwe producten. Het LEADER-programma bevordert en ondersteunt de transitie naar het circulaire denken en doen in de regio.

Vereniging Vrijetijdslandschappen Groene Hart west

De ANWB heeft het initiatief genomen om samen met gebiedspartners (de Provincie Zuid-Holland, Servicenet Nationale Landschappen en Regio Holland Rijnland) een pilot te starten, waarbij het Groene Hart West als proefgebied is gekozen.

In het kader van de pilot gaan zeven ondernemers aan de slag met projecten, die de recreatieve aantrekkelijkheid van het landschap tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn vergroten. Het gaat onder andere om een rondvaart en de uitbouw van recreatieve functies bij boerderijen. Inmiddels hebben de ondernemers een vereniging opgericht om ervaringen te delen, kennis uit te wisselen en waar mogelijk initiatieven aan elkaar te verbinden. In de afgelopen maanden hebben andere ondernemers zich bij de vereniging aangesloten en zijn nieuwe initiatieven uitgewerkt.

Back To Top