Nieuws
Uitnodiging Regiocongres: In Transitie

27 september 2017

Transitie!

Dit woord domineerde de afgelopen jaren het publiek domein. Ook de gemeenten in onze regio zijn volop in beweging. Door de decentralisaties van onder andere Jeugdhulp, WMO en AWBZ, zijn de gemeenten nu verantwoordelijk voor grote veranderopgaven met de bijbehorende financiële consequenties. En ook in het ruimtelijk domein staan nieuwe thema’s op de agenda. Klimaatadaptatie en energie vragen niet alleen om een integrale afstemming tussen verschillende disciplines. Het vergt ook samenwerking vanuit een andere rol dan voorheen én met nieuwe partners.

 

Tijdens het Regiocongres Holland Rijnland 2017 staan wij stil bij deze grote veranderopgaven. Veranderingen waaraan wij als gemeenten samenwerken in een regionale context.

 

Diverse inspirerende sprekers belichten deze veranderingen en schetsen de rol die de gemeenten en de regio hierin spelen. Daarna gaat u in gesprek met hen en andere deelnemers over deze opgaven tijdens inspiratiesessies en workshops.

 

Een aantal sessies is gewijd aan de bredere agenda van de regio Holland Rijnland.

 

Aanmelden

Uw aanmelding voor het congres ontvangen wij graag vóór 15 september via dit aanmeldformulier. Op het formulier geeft u aan welke inspiratiesessies u wilt bijwonen; twee voorkeuren en twee reserves. Alle inspiratiesessies, sprekers en panels vindt u in de bijlage van deze mail.

 

Programma

Op woensdag 27 september, vanaf 17.30 uur, verwelkomen wij u graag in het Theater Castellum in Alphen aan den Rijn (Rijnplein 1-3). Het programma wordt omstreeks 22.00 uur afgesloten met een drankje.

 

Het complete programma treft u hier aan.

 

U ontvangt kort voor het congres het complete programmaboekje met de zaalindeling.