regiocongres 2019

Uitnodiging

In Holland Rijnland werken onze gemeenten al geruime tijd met elkaar samen op het gebied van ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Op 13 februari vindt het regiocongres plaats. Het congres is een mooie gelegenheid voor raadsleden en bestuurders om inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten. Deze keer hebben we twee interessante sprekers voor u:

Jan Dirk de Jong – lector bij de Hogeschool Leiden – neemt ons mee in zijn ervaring met jongeren op straat en vertelt hoe we zijn kennis kunnen gebruiken in ons beleid.

Jaap Modder – expert op het gebied van ruimtelijke vraagstukken – inspireert ons hoe we ruimtelijke uitdagingen kunnen aanpakken.

U kunt zich tot 31 januari aanmelden via deze website.


Programma

 
Lopend buffet verzorgd door Hof van Sijthoff
18:00 – 19:00 uur
Hof van Sijthoff is een bijzondere lunchroom van de Gemiva-SVG Groep. Bijzonder door de mensen die er werken (mensen met een beperking). En bijzonder door de producten die zij gebruiken (biologisch en/of zelf verbouwd bij eigen Gemiva-SVG locaties). Hof van Sijthoff is een leer-werkbedrijf. Dit betekent dat de mensen die er werken worden opgeleid om eventueel door te stromen naar een andere horeca-baan.
Welkom door Arie van Erk en opening door avondvoorzitter Tseard Hoekstra
19:00 – 19:10 uur
Arie van Erk is burgemeester van Hillegom.
Tseard Hoekstra is Chief Information Officer bij Servicepunt71, de shared serviceorganisatie die de bedrijfsvoering verzorgt voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Hiervoor was Tseard wethouder in Alphen aan den Rijn en lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Vanavond is hij terug in ons midden als uw avondvoorzitter.
Inleiding door Henri Lenferink
19:10 – 19:20 uur
Henri Lenferink is de burgemeester van Leiden en voorzitter van Holland Rijnland. Hij schetst het grote kader voor deze avond.
Jan Dirk de Jong: de schaal van verbinding
19:20 – 20:05 uur
Jan Dirk de Jong is lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en universitair docent bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jan Dirk doet al jaren onderzoek naar (problematische) jeugdgroepen in wijken en steden. Tijdens zijn onderzoek bevond hij zich, voor veldwerk, voornamelijk op straat. Dat leverde hem angstige momenten op, maar bracht hem ook het inzicht dat juist je begeven in ongemakkelijke situaties waardevolle kennis oplevert. Hij ontwikkelde onder meer de ‘schaal van verbinding’ waarmee hij de jeugd en jeugdwerkers van de gemeente dichter bij elkaar bracht. Jan Dirk de Jong neemt u mee in zijn bevindingen, het belang van helderheid, en elkaar serieus nemen. Aansluitend praten we hierover door.
Pauze & informatiemarkt
20:05 – 20:50 uur
Pauze met de mogelijkheid om u te laten informeren over actuele regionale thema’s.
Jaap Modder: slim benutten van schaarse ruimte
20:50 – 21:35 uur
Jaap Modder is deskundig op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hij was onder andere voorzitter van de Stadsregioraad Arnhem-Nijmegen en directeur bij het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV). Jaap vervult verschillende bestuursfuncties waaronder bij de Vereniging Deltametropool. Daarnaast adviseert hij in binnen –en buitenland. Vanuit zijn brede en internationale werkervaring, biedt hij ons inspiratie voor het slim benutten van de schaarse ruimte. Hoe gaan we om met de toenemende vraag naar ruimte voor bedrijven? Wat kunnen we leren van andere landen? Over deze vraagstukken gaan we met elkaar in gesprek.
Afsluiting
21:35 – 21:45 uur
Borrel
21:45 – 23:00 uur

Datum, tijd en locatie

 
Datum : woensdag 13 februari 2019
Aanvang : 18.00 uur
Eindttijd : 23.00 uur
Locatie : Fioretti College, van den Endelaan 5a, Hillegom

Plan hier uw reis:


Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor wie met de auto reist.

Aanmelden

Regiocongres 2019

Ik meld me graag aan voor het Regiocongres 2019.


Contact

Wilt u meer informatie over het Regiocongres of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Lotte van den Elsen (ambtelijk secretaris Strategische Eenheid).

t. 071 – 5239090
e. l.van.den.elsen@hollandrijnland.nl

Organisatie

Het Regiocongres wordt georganiseerd door Holland Rijnland. Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van dertien gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.