skip to Main Content

Uitnodiging informatieavond Land van Ons 14 juni 2021

Land van Ons

Datum: Maandag 14 juni
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Afsluiting: 22.00 uur
Locatie: Warmond Buiten, Langebrug 1, 2362 XA Warmond
Ga naar het aanmeldformulier

Holland Rijnland is voornemens het project Land van Ons financieel te ondersteunen vanuit het Groenprogramma. Op 30 juni besluit het Algemeen Bestuur of deze financiering doorgang vindt. We praten u graag bij over het belang van het project, de kansen, de risico’s en de beweegredenen om deel te nemen aan het project in de Vrouwe Vennepolder in Oud Ade.

Veenweiden in Nederland staan onder druk. De biodiversiteit gaat achteruit, de bodem daalt terwijl de uitstoot van stikstof en CO2 toeneemt. Daarnaast biedt de toekomst voor boeren weinig perspectief. Herstel van deze gebieden vereist inspanning van vele partijen.

Een duurzaam beheer van veenweidegronden kan bijdragen aan biodiversiteit, recreatie en ecologisch voedsel voor de nabije omgeving. Vanuit die gedachte koopt burgercoöperatie Land van Ons in Nederland landbouwgrond op om die, samen met de daar actieve agrariërs, te transformeren in duurzame akkers.
In Holland Rijnland gaat Land van Ons een actieve samenwerking aan met verschillende partijen. In de Vrouwe Vennepolder in de gemeente Kaag en Braassem koopt de coöperatie 32 hectare landbouwgrond aan. Het doel is om in dit gebied een biodiverse landbouw tot stand te brengen waarmee agrariërs ook een rendabel bedrijf kunnen voeren. Bijzonder aan dit project is dat naast agrariërs en de omgeving ook gemeenten, het hoogheemraadschap, de Leidse Universiteit, Hogeschool Leiden en Naturalis erbij betrokken zijn. Er vindt langdurig – voor een periode van tien jaar – onderzoek plaats naar toekomstig biodivers landgebruik in veenweidegebied.

Op woensdagavond 14 juni is er een fysieke bijeenkomst in het nabijgelegen Warmond Buiten, georganiseerd door Holland Rijnland. Vanuit Land van Ons en de Rijksuniversiteit Leiden worden presentaties verzorgd. Deze avond is speciaal bestemd voor wethouders en leden van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Er is vanwege de regels rondom Covid maximaal plaats voor dertig personen. De bijeenkomst zal echter ook via een livestream te volgen zijn.

Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:

 • Opening en korte toelichting
  Emile Jaensch, lid DB met de portefeuille Natuur, Landschap en Recreatie
 • Toelichting Land van Ons
  Louis van der Meché, projectleider Land van Ons
 • Onderzoek in de Vrouwe Vennepolder
  Maarten Schrama, Rijksuniversiteit Leiden
 • Belang Holland Rijnland en Leiden
  Ashley North, wethouder Duurzaamheid gemeente Leiden
 • Toelichting kansen en risico’s
  Emile Jaensch en Henri Lenferink, voorzitter DB
 • Dialoog met AB leden

Aanmelden voor de Informatieavond Land van Ons

Via deze link komt u bij het aanmeldformulier voor de informatieavond. Er is plaats voor maximaal dertig personen.

De live-stream van de avond kunt u volgen via deze link.

Voor de fysieke bijeenkomst gelden de huidige Corona-richtlijnen. U bent verplicht een mondkapje te dragen tot u zit.

LET OP: Momenteel is de Langebrug, net ten noorden van de locatie Warmond Buiten, afgesloten voor autoverkeer. Houd hier rekening mee als u reist met het OV of de auto. De locatie is wel bereikbaar vanaf Leiderdorp. (rotonde Spoorbaan – Provincialeweg)

Back To Top