Maatschappij
Themacafé 22 januari: Maatschappelijke Zorg

Gemeenten in Holland Rijnland bereiden zich voor op de doordecentralisatie van de huidige centrumgemeentetaken op het gebied van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen, Verslavingszorg en bemoeizorg (OGGZ). Deze doordecentralisatie gaat gepaard met grote veranderingen van de wijze waarop deze zorg is georganiseerd: dichterbij huis, kleinschaliger, zodat ook kwetsbare inwoners zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.  Deze decentralisatie heeft ook invloed op de woonopgave van de gemeenten en de afspraken over huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Tijdens het Themacafé praten wij u bij over de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke zorg, maakt u kennis met tal van initiatieven uit de regio om de zorg anders te organiseren en kunt u in gesprek met ervaringsdeskundigen.

Programma

 • 19.30 uur: inloop, ontvangst met koffie/thee
 • 19.45 uur: opening bijeenkomst met theater:

“Ik hoor wat jij niet hoort”

een indringende theatervoorstelling van Theaterwerkplaats SMIT over stemmen horen en wat dat betekent voor betrokkene en zijn omgeving.

 • 20.30 uur: pauze
 • 20.45 uur: presentatie over de regionale ontwikkelingen in de maatschappelijke zorg: Hoe bereiden gemeenten zich voor op de decentralisatie van deze taken?
 • 21.00 uur: start carrousel met innovatieve voorbeelden uit de praktijk:
  Voorbeelden uit verschillende gemeenten van:

  • Wat hebben ervaringsdeskundigen te bieden (Holland Rijnland)
  • Alphen 24 (Rijnstreek)
  • Wat komt er kijken bij realiseren van een decentrale locatie voor opvang of beschermd wonen (Duin- en Bollenstreek)
  • Samenwerking ggz – sociaal domein (Leidse regio)
  • Gewoon thuis: beschermd wonen thuis (Rijnstreek)
  • Buurtcirkels (Holland Rijnland)
  • Time out: multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare inwoners (Duin- en Bollenstreek)
  • Respijthuis (Holland Rijnland)
 • 22.00 uur: einde

Het programma biedt veel ruimte voor interactie en gedachtewisseling. We stellen het op prijs als u ons zo snel mogelijk laat weten of u komt. U kunt zich met onderstaand formulier aanmelden voor het Themacafé.

Datum, tijd en locatie

Datum: woensdag 22 januari 2020
Tijdstip: 19.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: Wooncomplex De Jozef
Hoflaan 3,
2405 BS Alphen aan den Rijn.
(routebeschrijving)

Bereikbaarheid:

De locatie ligt op enkele minuten lopen van het station Alphen aan den Rijn.
Indien u met de auto komt, kunt u parkeren in de parkeergarage onder het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, eveneens op enkele minuten loopafstand.

In het voormalige woonservicecentrum De Jozef zijn zo’n honderd woningen voor spoedzoekers alsmede woonplekken voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zie de website van Woonforte.

Contact

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij:
Mieke Hogervorst,
Programmaleider Maatschappelijke zorg Holland Rijnland.