skip to Main Content

Terugblikken Radenconferentie

We mogen trots zijn op de drie regionale strategieën die we met z’n allen hebben vormgegeven. Dat was de teneur van de Radenconferentie van Holland Rijnland die woensdagavond 19 mei plaatsvond. Raadsleden werden bijgepraat over de drie producten uit de Regionale Agenda Holland Rijnland, te weten de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0), de Regionale Mobiliteitsstrategie (RSM) en de Regionale omgevingsagenda (ROA).

In een tropisch aandoende studio gingen leden van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland het gesprek aan met drie thema-experts en de algemeen bestuursleden Sonny Spek, Tom de Kleer en Francien Zeggelt. Als DB-voorzitter benadrukte Henri Lenferink dat het belangrijk is om de drie strategieën in een vroeg stadium lokaal te agenderen. ‘Anders kun je slechts reageren in plaats van meebepalen.’ Als de documenten zijn vastgesteld, moeten ze concrete invulling krijgen. ‘Daarvoor moeten we als regio gezamenlijk de schouders eronder zetten én geld beschikbaar stellen.’ Daarbij refereerde Lenferink aan het Groenfonds en de Rijnlandroute waar door een gezamenlijke initiële financiering van deze projecten leidde tot een veelvoud aan externe gelden.

Betty Boer, directeur van de regio Groningen-Assen, reflecteerde haar regio aan die van Holland Rijnland samen met Emile Jaensch en Fleur Spijker, beiden DB-lid. Spijker herkende het beeld van vele complexe opgaven: wonen, mobiliteit, werken en energie. ‘Die hebben allen een plek gekregen in de strategieën. Nu moeten we van visie naar uitvoering.’ Jaensch, die wonen in zijn portefeuille heeft, benadrukte dat de woningdruk in Holland Rijnland wellicht nog hoger is en dat er vooral behoefte is aan woningen voor éénpersoonshuishoudens.’

Daarna vertelde Boris Hocks van Generation Energy dat de opgaven waar de regio voor staat, alleen kunnen worden gerealiseerd als er meer functies binnen een gebied worden gecombineerd. DB-leden Liesbeth Spies en Arno van Kempen beaamden dit en gaven voorbeelden hoe dat voor de thema’s energie en mobiliteit invulling kan krijgen.

Ronald Haverman, bedenker van de OV-fiets en expert op het gebeid van smart mobility, schetste een optimistisch beeld van de mogelijkheden van een regio in transitie: ‘Vervoer moet dichterbij, schoner en anders.

Ter afsluiting stapten Arno van Kempen en gastvrouw Hilde Blank nog even op de fiets en trapten al pratend nog even op de pedalen.

Wilt u de radenconferentie nog nazien? Bekijk hier de video.

Back To Top