skip to Main Content

Save the date Webinar Mobiliteit – Woensdag 7 april

Leiderdorp A4

In onze regio is er een continue stroom van goederen en personen. Inwoners verplaatsen zich van en naar hun woonadres, op weg naar werk of school. Of om te winkelen, een ziekenhuis te bezoeken of te recreëren. Transporteurs brengen goederen op de plaats van bestemming. Om al die bewegingen te kunnen faciliteren, is een goed functionerend mobiliteitsnetwerk nodig. Maar daarnaast is het net zo belangrijk om maatregelen te treffen gericht op spreiding, veiligheid en duurzaamheid van al die vervoersbewegingen.

 

Momenteel werkt Holland Rijnland aan de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM). Hiermee geeft de regio richting op welke wijze de in- en externe bereikbaarheid van Holland Rijnland kan verbeteren. Daarbij is 2040 onze tijdshorizon. Het proces en de inhoud van de RSM wordt nauw afgestemd met die van de Regionale Omgevingsagenda (ROA) en het project Duurzame Mobiliteit van de Regionale Energie Strategie (RES).

 

Besluitvorming over de RSM vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021, tegelijk met de ROA. Voor 1 juli beslissen raadsleden van de individuele gemeenten binnen Holland Rijnland over de RES 1.0. Voorafgaand aan deze besluitvorming zal een “wensen en bedenkingen” procedure worden gevolgd voor RSM en ROA.

 

Holland Rijnland wil de raden vooraf informeren over de inhoud van de RSM. Dit gebeurt op woensdag 7 april tijdens het Webinar Mobiliteit. U bent dan in de gelegenheid om input te leveren voordat het formele besluitvormingsproces wordt ingegaan.

 

Over het precieze programma van deze avond informeren we u later. In het programma krijgt het onderdeel Duurzame mobiliteit nadrukkelijk de aandacht. De officiële uitnodiging voor deze digitale, interactieve bijeenkomst volgt nog. Voor nu kunt u alvast deze online sessie in uw agenda reserveren.

 

Datum:                Woensdag 7 april
Aanvang:            20.00uur
Afsluiting:           22.00 uur

Back To Top