Nieuws
Save the date - Radenconferentie: 19 mei 2021

Foto van de regio

Holland Rijnland is een regio die groeit en bloeit. Dit biedt kansen, maar we staan ook voor nieuwe uitdagingen. Om voorbereid te zijn op de toekomst, leverden we recentelijk drie producten op uit de Regionale Agenda Holland Rijnland. Het gaat om de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0), de Regionale Mobiliteitsstrategie (RSM) en de Regionale omgevingsagenda (ROA). Deze stukken worden nog voor de zomer ter besluitvorming voorgelegd.

Op woensdagavond 19 mei organiseert Holland Rijnland een Radenconferentie voor gemeenteraadsleden en bestuurders. Bestuurders en deskundigen staan die avond stil bij deze drie strategieën en hoe wij daarmee bijdragen aan de nationale opgaven voor de komende decennia. Denk hierbij onder andere aan de Energietransitie of de Woningbouwopgave.

Ook al worden de drie strategieën ter besluitvorming voorgelegd; het zijn zeker geen eindproducten. Voor de RES volgen nog verdere uitwerkingen en ook de RSM en de ROA krijgen een concretere invulling en moeten uiteindelijk tot uitvoering worden gebracht.

Hoewel de programmering nog niet helemaal rond is, belooft het een interessante en energieke avond te worden. Reserveer daarom alvast in de agenda: 19 mei van 20.00 tot 22.00 uur. Vanwege de onzekerheden rondom het coronavirus wordt het een digitaal evenement.

 

Datum: woensdag 19 mei
Aanvang: 20.00uur
Afsluiting: 22.00 uur