Nieuws
Save the date - Online Themacafé: De Toekomst van Woonruimteverdeling

12 oktober 2020

Hoe verdelen we de schaarste? Gaat een woning naar degene die het langst op de wachtlijst staat of naar de persoon die een woning het hardst nodig heeft? En wie is er dan absoluut urgent? Dit Themacafé is gericht op het herwaarderen van het woonruimte-verdeelsysteem in Holland Rijnland in het licht van nieuwe ontwikkelingen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat kunnen we leren van elders?

 

Datum:             Woensdag 11 november 2020

Aanvang:          19.30 uur

Afsluiting:         21.30 uur

 

Op woensdagavond 11 november, van 19.30 tot 21.30 uur, willen wij u – raadsleden, woningcorporaties en zorginstellingen – informeren over de ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling. Daarnaast willen we samen met u verkennen of ons huidig systeem nog toekomstbestendig is.

 

Hoewel het programma van deze avond nog in ontwikkeling is, kunnen we wel alvast de contouren van deze avond schetsen.

 

Het eerste deel van de avond bestaat uit een introductie op de woonruimteverdeling in Holland Rijnland. Hierin komen naar voren:

  • woonruimteverdeling (Huren in Holland Rijnland)
  • urgentieregeling
  • contingentenregeling
  • beschermd en begeleid Wonen en maatschappelijke opvang

Deze onderwerpen bezien we in perspectief met landelijke trends.

 

Het tweede deel van de avond bestaat uit een gedachtenuitwisseling over de toekomst, waarbij we in gesprek gaan met een panel en met u als deelnemer.

 

De officiële uitnodiging voor de online informatiesessie, met inloggegevens, volgt nog. Voor nu kunt u alvast deze online bijeenkomst in uw agenda reserveren.

 

Heeft u nog vragen over deze informatiesessie? Neem dan contact op met Xandra van Ginkel (avginkel@hollandrijnland.n).l